Emerytura pomostowa i warunki jej uzyskania dla urodzonych między 1949 a 1969 rokiem. Zmiany w przepisach

Osoby urodzone między 1949 a 1969 rokiem mogą ubiegać się emeryturę pomostową. Senat przyjął niedawno nowelizację w tej sprawie. Sprawdzamy, komu przysługuje to świadczenie.

Emerytura pomostowa - warunki uzyskania. Komu się należy? Nie każdy urodzony między 1949 a 1969 rokiem ją otrzyma

Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe skierowane do osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 i osiągnęły wiek emerytalny, a więc mają co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Jednak nie każdy, kto ukończył ten wiek, może liczyć na emeryturę pomostową. Świadczenie stworzono z myślą o pracownikach, wykonujących zawody o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach. Według obowiązujących przepisów są to m.in.:

 • prace w hutnictwie i przemyśle metalowym;
 • prace w górnictwie;
 • prace w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym;
 • prace w służbie zdrowia i opiece społecznej.

Cały wykaz prac dostępny je na stronie ZUSu.

Ponadto osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową musi mieć udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe. Wynoszą one co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Należy również udowodnić minimalny staż 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zmiany w emeryturach pomostowych. Senat przyjął nowelizację ustawy

Przed zatwierdzeniem nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, aby ubiegać się o to świadczenie należało rozwiązać stosunek pracy. Po zmianie przepisów nie będzie to już koniecznie. Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ma chronić wnioskujących przed utratą pracy w sytuacji, gdyby nie spełniają oni warunków wymaganych do jej ustalenia emerytury pomostowej. Po akceptacji przez Senat, potrzebny jest już tylko podpis prezydenta.

Emerytura pomostowa 2022. Jakie dokumenty należy złożyć?

Emerytura pomostowa wypłacana jest na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to, że aby ją uzyskać, należy najpierw złożyć do urzędu odpowiednie dokumenty. Potrzebne będą do tego:

 • Wniosek o emeryturę pomostową:
 • składany drogą tradycyjną - można pobrać go na stronie www.zus.pl lub otrzymać w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;
 • składany elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej;
 • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku;
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze.

TOK FM PREMIUM