500 plus dla Ukraińców. Jak złożyć wniosek? Nie tylko obywatele Ukrainy otrzymają świadczenia

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, mogą ubiegać się o liczne świadczenia. Jednym z nich jest tzw. 500 plus dla Ukraińców. Ustawa przyjęta przez Sejm przewiduje szeroki pakiet pomocowy dla uchodźców.

500 plus dla Ukraińców. Komu przysługuje? Nie tylko obywatele Ukrainy mogą się o nie ubiegać

Wojna zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia swojego kraju. Wśród, którzy trafili do Polski uchodźców, największą grupę stanowią matki i babcie z dziećmi. Ponieważ znaleźli się oni w szczególnie trudnej sytuacji i potrzebują czasu, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości, przygotowano dla nich wsparcie finansowe. Jedną z jego form jest możliwość pobierania 500 plus.

Świadczenie 500 plus przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to świadczenie rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. O jego wypłacenie mogą się ubiegać (pod warunkiem, że ich pobyt jest legalny):

  • obywatele Ukrainy albo małżonkowie obywateli Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 roku przybyli wraz z dzieckiem do Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie;
  • obywatelki Ukrainy lub żony obywatela Ukrainy, które po 23 lutego 2022 roku przyjechały do Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, a ich dziecko urodziło się w Polsce;
  • obywatele Ukrainy albo małżonkowie obywatela Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed 24 lutego 2022 roku, ale ich dziecko przyjechało do Polski po wybuchu wojny w związku z działaniami wojennymi;
  • obywatele innego państwa (np. Polski), którzy na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawują opiekę nad dzieckiem, będącym obywatelem Ukrainy, które przyjechało do Polski po 23 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

500 plus dla Ukraińców. Od kiedy można składać wniosek?

Wnioski o 500 plus dla obywateli Ukrainy można składać na bieżąco, w miarę możliwości. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, świadczenie będzie obowiązywało od miesiąca, w którym wniosek trafił do ZUSu. Należy przy tym pamiętać, że 500 plus przysługuje tylko przez okres, gdy rodzic lub opiekun i dziecko przebywają na terenie Polski.

500 plus dla Ukraińców. Wniosek można składać na dwa sposoby, także po Ukraińsku

Wniosek o 500 plus dla Ukraińców dostępny jest zarówno po polsku, jak i po ukraińsku, by każdy miał równe szanse w ubieganiu się o świadczenie. Ten w języku ukraińskim dostępny jest na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, gdzie składa się wnioski w formie elektronicznej.

Gdyby sprawiało to komuś trudności, zawsze można udać się do najbliższej placówki ZUS. Pracownicy pomogą zarówno przy wypełnianiu wniosku elektronicznego, jak i przy składaniu go na miejscu, w formie papierowej.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

  • polskich numerów identyfikacyjnych PESEL: osoby składającej wniosek i dziecka, na które będzie przysługiwało świadczenie;
  • adres e-mail,
  • polski numeru telefonu,
  • numeru rachunku bankowego w Polsce.

DOSTĘP PREMIUM