Posiadasz nieruchomości? Zgłoś swój piec do CEEB. Deklaracja jest dostępna online a czasu coraz mniej

Każdy właściciel i zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródle ciepła w jego budynku. To część systemu CEEB, którego celem jest wspomaganie Polaków w wymianie "kopciuchów" i zmniejszenie smogu.

Centralna ewidencja emisyjności budynków. O co chodzi z deklaracją o źródle ciepła?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, zawiera kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Została utworzona, by sprawdzić, w jaki sposób Polacy ogrzewają swoje nieruchomości, a w konsekwencji pomagać im w pozbywaniu się tzw. kopciuchów. Ma to być sposób na walkę ze smogiem, z którym Polska - nieskutecznie - mierzy się od dawna. Aby móc zbierać tego rodzaju deklarację, CEEB wymaga od właścicieli i zarządców złożenia odpowiednich deklaracji.

Centralna ewidencja emisyjności budynków. Kto i kiedy musi złożyć deklarację o źródle ciepła?

Wszyscy właściciele i zarządcy budynków (np. spółdzielnie) mają obowiązek złożyć do CEEB deklarację o źródle ciepła w ich nieruchomości. Chodzi zarówno o budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne, a więc również te z lokalami usługowymi. Za niedotrzymanie tego obowiązku grożą kary finansowe, a ostateczny termin zbliża się nieubłaganie.

Terminy składania deklaracji o źródle ciepła:

  • Do 30 czerwca - wszyscy, których źródła ciepła zaczęły działać przed 1 lipca 2021 roku;
  • W ciągu 14 dni od uruchomienia źródła ciepła - wszyscy, którzy zainstalowali nową instalację grzewczą po 1 lipca 2021 roku.

Centralna ewidencja emisyjności budynków. Deklaracja online to łatwy sposób na uporanie się z tym obowiązkiem

Właściciele i zarządcy nieruchomości mogą postrzegać ten obowiązek jako uciążliwy. Na szczęście deklarację o źródle ciepła można złożyć również elektronicznie - taka forma jest akceptowana przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Logowanie przeprowadza się wówczas przez profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód. Za ich pomocą można wejść na dedykowaną stronę: www.zone.gunb.gov i wypełnić odpowiedni formularz.

Osoby, preferujące tradycyjną formę, mogą udać się do Urzędu Gminy lub Miasta, a także wydrukować formularz i przesłać go do instytucji w formie listu. Wzory formularzy są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Istnieją dwa rodzaje deklaracji, a każdy z nich dostosowany jest do innego typu nieruchomości:

  • Deklaracja A - dotycząca źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych;
  • Deklarację B - dotycząca źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM