Urlop ojcowski 2022 bez zmian, ale ojcowie mogą liczyć na więcej wolnego. Planowane zmiany w przepisach

Urlop ojcowski w 2022 przysługuje w takim samym wymiarze, jak dotychczas. Jednak w sierpniu planowane są zmiany w Kodeksie Pracy, które dadzą ojcom aż dwa dodatkowe miesiące na opiekę nad dzieckiem.

Urlop ojcowski - 14 dni tylko dla ojca. Sprawdź, komu przysługuje

Urlop ojcowski to urlop, który przysługuje tylko ojcu nowo narodzonego dziecka. Nie można przenieść go na matkę dziecka. Niewykorzystany urlop przez ojca przepada. Dotyczy to także ojców adopcyjnych.

Prawo do urlopu ojcowskiego mają:

  •  osoby pozostającym w stosunku pracy, a więc zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania i spółdzielczej umowy o pracę
  • pracownicy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe
  • ojcowie dzieci, którzy biorą udział w wychowywaniu. Uprawnienie to nie przysługuje ojcom, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich albo mieszkają daleko od dziecka i nie utrzymują z nim kontaktu.

 Zgodnie z obecnym Kodeksem pracy urlop ojcowski trwa maksymalnie 2 tygodnie.

Urlop ojcowski - do kiedy trzeba go wykorzystać? Jeśli się spóźnisz - przepadnie

Urlop ojcowski trzeba wykorzystać:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia czyli do 2 roku życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop rodzicielski 2022 - ważne zmiany, będzie więcej urlopu dla ojców

Jak podaje portal kadry.infor.pl, do 2 sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć tzw. dyrektywę unijną work-life balance, której celem jest zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi. W polskim Kodeksie Pracy pojawią się więc zmiany wydłużające urlop rodzicielski dla ojców.

Obecne 32 tygodnie wydłużą się więc do 43 tygodni urlopu przy urodzeniu jednego dziecka. Dodatkowe 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie drugiemu rodzicowi, ojciec nie będzie mógł przenieść ich na matkę dziecka.

Urlop ojcowski a rodzicielski (macierzyński lub tacierzyński). To różne pojęcia. nie myl ich

Urlop ojcowski to przysługujące ojcu w związku z narodzinami dziecka 14 dni (z możliwością podzielenia 2 razy po 7 dni). Jest to urlop niezależny od urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (oznacza to, że rodzice mogą korzystać z tych urlopów jednocześnie). Ojcowskiego ojciec nie może zrzec się na korzyść matki. Jeśli sam go nie wykorzysta, urlop przepada. Na wykorzystanie ma czas do momentu, gdy dziecko ukończy 2 lata.

Urlop rodzicielski zaś (zwany tacierzyńskim) to część tak zwanego długiego urlopu macierzyńskiego (a dokładniej liczonego jako macierzyński + rodzicielski), którego matka może zrzec się na korzyść ojca dziecka. Ojciec może skorzystać z tego urlopu tylko wówczas, gdy nie wykorzysta go matka. Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Pracownik musi wykorzystać go zaraz po rezygnacji matki z pozostałej części rodzicielskiego. Urlop tacierzyński tak naprawdę nie ma uregulowanego wymiaru. Jego długość zależy od tego, w jakim wymiarze matka dziecka wykorzysta urlop macierzyński. 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM