200 zł do emerytury - wniosek mogą złożyć tylko wybrani seniorzy. Sprawdź komu przysługuje świadczenie

200 zł do emerytury to świadczenie, o którym marzy każdy senior, zwłaszcza, że przyznawane jest dożywotnio. Niestety nie jest ono przewidziane dla wszystkich emerytów. Aby je otrzymać, trzeba spełnić kryteria i złożyć odpowiedni wniosek.

200 zł do emerytury - komu przysługuje? To kryterium jest podstawowe

Dodatek 200 zł do emerytury, znany także jako świadczenie ratownicze, przysługuje emerytom, którzy służyli w jednej z trzech formacji ratowniczych:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej, 
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, 
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

Kolejnym kryterium jest czas czynnej służby. Dla kobiet wynosi on 20 lat, dla mężczyzn zaś 25 lat.

Nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat, ale udział w akcjach ratowniczych musiał mieć miejsce przynajmniej raz w roku. 

200 zł do emerytury - wniosek musi zawierać te informacje, by mógł być rozpatrzony

Wniosek o dodatek do emerytury należy złożyć u powiatowego lub miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

Wniosek zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz określa załączniki, które potwierdzają bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. 

Oświadczenia zawarte we wniosku podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności,

Na rozpatrzenie wniosku jest 60 dni. Jeśli decyzja jest pozytywna, dodatek zostaje przyznany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.

Wypłatą środków zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

200 zł do emerytury dla strażaków - większość wniosków rozpatrywana jest pozytywnie

Choć kryteria przyznania dodatku do emerytury dla strażaków są dość wygórowane, to większość złożonych wniosków zostaje rozpatrzona pozytywnie. Pod koniec marca Państwowa Straż Pożarna poinformowała, iż na 18 tysięcy złożonych wniosków, akceptację otrzymało ponad 17 tysięcy.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM