Matura 2022. Ważne zmiany w przebiegu egzaminu. To powinien wiedzieć każdy maturzysta

Terminy matur 2022 nie zmieniły się, jednak wprowadzono istotne zmiany w kwestii wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Każdy maturzysta powinien się z nimi zapoznać.

Matura 2022. CKE informuje o zasadniczych zmianach w sposobie przeprowadzenia egzaminów maturalnych

Jak poinformował we wtorek 19.04.2022 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w specjalnym komunikacie, na egzaminie maturalnym 2022 nie będą już obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne, które stosowano w latach 2020 i 2021. Przez ostatnie dwa lata uczniowie musieli mieć obowiązkowo założone na twarz maseczki, kiedy przychodzili do szkoły na egzamin. Zdejmowali je dopiero po zajęciu swojego miejsca na sali egzaminacyjnej. W maju 2022 r. nie będzie już takiej konieczności.

Podczas matury 2022 obowiązywać będą "Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego", według których do matury mogą przystąpić uczniowie, u których nie występują objawy infekcji lub choroby zakaźnej. Taka sama zasada dotyczy pracowników szkoły, którzy będą obecni w szkole podczas egzaminów. Zaleca się także ograniczenie obecności liczby osób z zewnątrz w budynku oraz zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób, a zwłaszcza uczniów.

Oprócz tego w placówce, w której będzie się odbywać matura 2022, obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a także niedzielenie się zaczętym już jedzeniem.

Pracownikom szkół zaleca się dokładne i regularne czyszczenie regularne infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. Istotne jest również wietrzenie sal i części wspólnych co najmniej raz na godzinę w czasie egzaminów maturalnych i podczas przerw.

Matura 2022 – odliczanie już się zaczęło. Do pierwszego egzaminu zostało niewiele ponad tydzień

Maturzyści w Polsce już odliczają dni do egzaminów. Mają jeszcze nieco ponad tydzień na powtórkę materiału. Przygotowując się, mogą skorzystać z maturalnych arkuszy pokazowych, dostępnych na stronach arkusze.pl oraz cke.gov.pl.

Kiedy matura 2022 się rozpocznie? Egzaminy ruszą tuż po majówce, czyli w środę 4 maja i w terminie głównym potrwa w tym roku do 23 maja. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie będzie obowiązkowego sprawdzianu ustnego z języka polskiego i języka obcego. 

W środę 4 maja 2022 r. maturzyści będą zdawali egzamin z języka polskiego, a także z łaciny i kultury antycznej. Kolejnego dnia czeka ich egzamin z matematyki i historii muzyki. Trzeciego dnia egzaminów maturalnych uczniowie podejdą do sprawdzianu z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 

Jak wyglądają kolejne dni egzaminów dzień po dniu? Sprawdź dokładne terminy matur 2022

Matura 2022 bez egzaminów ustnych. Jednak nie wszyscy maturzyści są z nich zwolnieni

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych. W części pisemnej matura 2022 z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzana na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022 dla większości uczniów składa się wyłącznie z części pisemnej, jednak z pewnym zasadniczym zastrzeżeniem: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent szkoły średniej, który w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną potrzebuje przedstawić wynik z części ustnej z któregoś z wymienionych wyżej przedmiotów – albo jest zobowiązany do przystąpienia do części ustnej z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

TOK FM PREMIUM