Czy emeryci i renciści muszą wypełniać PIT? Niektórzy tak i to jak najszybciej

Coraz bliżej do ostatecznego terminu składania deklaracji podatkowej za 2021 rok. Część emerytów i rencistów również będzie musiała to zrobić. Należy się więc pospieszyć, bo podatnicy mają czas wyłącznie do 2 maja.

PIT-40A lub PIT-11A dla emerytów i rencistów. Czy trzeba go wypełnić i rozliczyć?

Zbliża się ostateczny termin składania rocznych deklaracji podatkowych za 2021 rok, który przypada na 2 maja 2022 roku. W związku z tym wiele osób zastanawia się, emeryci i renciści muszą wypełniać PIT? Wbrew pozorom oni także otrzymują druki PIT, a ich podstawową deklaracją jest PIT-40A lub PIT-11A wystawiany przez ZUS. Dla kogo jest wskazany druk?

 • PIT-40A - emeryt lub rencista otrzymywał emeryturę lub rentę przez cały rok i z jej rozliczenia nie wynika kwota nadpłaty;
 • PIT-11A - emeryt lub rencista otrzymywał emeryturę lub rentę przez cały rok i z jej rozliczenia wynika kwota nadpłaty.

Po otrzymaniu jednej z powyższych deklaracji można podjąć decyzję, czy dana osoba rozliczy się za 2021 rok samodzielnie, czy rozliczenie dokona się automatycznie. Ta druga opcja zakłada, że emeryt lub rencista nie modyfikuje PITu, a jego podstawowa wersja przygotowana przez urząd zostaje z automatu zatwierdzona 2 maja 2022 roku. Dotyczy to jednak wyłącznie tych emerytów i rencistów, którzy nie są zobowiązani do złożenia PIT-37 i PIT-36!

Rozliczenie PIT-40A za 2021 rok. Którzy emeryci i renciści muszą rozliczyć się z PIT-37 i PIT-36?

Część emerytów i rencistów musi złożyć roczną deklarację podatkową. Samo otrzymanie PIT-40A lub PIT-11A nie zwalnia ich z tego obowiązku. Kogo to dotyczy?

PIT-37 składa emeryt i rencista, który:

 • korzysta z ulg podatkowych;
 • uzyskał inne dochody opodatkowane według skali podatkowej;;
 • rozlicza się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej;
 • rozlicza się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT-36 składa emeryt i rencista, który:

 • dolicza do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci;
 • uzyskał dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją albo dochody takie uzyskał jego małżonek, z którym rozlicza się wspólnie;
 • uzyskał przychody z tytułu najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych lub przychody takie uzyskał jego małżonek, z którym rozlicza się wspólnie;
 • rozlicza się wspólnie z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej;
 • uzyskał inne dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub dochody takie uzyskał jego małżonek, z którym rozlicza się wspólnie;
 • uzyskał przychody z działalności nierejestrowanej lub dochody takie uzyskał jego małżonek, z którym rozlicza się wspólnie;
 • wykazuje należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Emerytura i renta a przekazanie 1 proc. podatku. Jak to zrobić?

Wraz z rozliczeniem podatku wiele osób decyduje się na przekazanie 1 proc. na wybraną organizację pożytku publicznego. Emeryci i renciści również mogą to zrobić. Wystarczy, że wskażą organizację w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podatkowym. Jeżeli ta sama organizacja została już wskazana rok wcześniej, to w tym również trafi do niej 1 proc., podatnik nie musi więc nic zmieniać.

TOK FM PREMIUM