Czy Rosja zaatakuje Polskę? Polacy powiedzieli, co myślą [SONDAŻ]

Minister rosyjskiego MSW Siergiej Ławrow mówi o III wojnie światowej. Jednak jak pokazują badania, strach przed wojną w Polsce powoli maleje.

Od wybuchu wojny z Rosją w Ukrainie minęły dwa miesiące. Od początku inwazji Ukraińcy ostrzegają, że Władimir Putin może ruszyć z atakiem także na sąsiadujące państwa, jeśli nie zostanie zatrzymany odpowiednio wcześnie. Atak na kraje NATO mógłby oznaczać początek III wojny światowej.

Rosja straszy III wojną światową, a Polacy coraz spokojniejsi

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego, oznaczającego w konsekwencji III wojnę światową, jest realne i nie można go lekceważyć.

Jednak Ukraińcy nie wierzą Rosjanom. Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby mówienie o realnych groźbach wybuchu III wojny światowej wskazują raczej, że Moskwa przegrywa na Ukrainie.

Coraz bardziej spokojni w tej kwestii są również Polacy. Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, tylko 28,4% ankietowanych uważa, że Władimir Putin będzie chciał zaatakować Polskę. Z kolei 54,5%. badanych wyklucza taki przebieg wydarzeń. Badanie przeprowadzono w dniach 22-23 kwietnia 2022 roku na próbie 1000 osób, metodą CAWI, czyli wywiadu internetowego wspieranego komputerowo.

Czy Rosja zaatakuje Polskę? Polacy boją się mniej, niż na początku kwietnia 2022

Z przeprowadzonego badania wynika, że obawy Polaków na temat ewentualnej wojny Polski z Rosją są mniejsze niż na początku kwietnia tego roku. Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla DGP i RMF FM, tylko ponad jedna czwarta respondentów uważa, że Rosja zaatakuje Polskę. 5,6% z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak" (jest to spadek o 0,6 pkt. proc. w porównaniu z badaniem z początku kwietnia 2022). Z kolei 22,8% ankietowanych odpowiedziało "raczej tak" (to spadek o 14,2 punktów procentowych).

Ponad połowa Polaków w ogóle nie bierze pod uwagę takiego scenariusza. 15,8% z nich uważa, że Władimir Putin zdecydowanie nie zaatakuje naszego kraju – w porównaniu z kwietniem odnotowano tu wzrost na poziomie 9,8 punktów procentowych. Z kolei 38,7% uważa, że Rosja "raczej nie" zaatakuje Polski (tutaj odnotowano wzrost o 6,7 pkt. proc.).

Zdania w sprawie ewentualnej inwazji Rosji na Polskę nie ma 17,1% respondentów (to spadek o 1,8 pkt. Proc.).

III wojna światowa? Kobiety boją się bardziej, niż mężczyźni

Z przeprowadzonego badania wynika, że strach przed wojną dotyka w Polsce głównie kobiety. Aż 39% z nich uważa, że Putin będzie chciał zaatakować Polskę. Przeciwnego zdania jest 32% respondentek, a 29% nie ma zdania na ten temat. 

Tylko 19% mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, jest przekonanych, że Putin może zaatakować nasz kraj. Aż 74 proc. sądzi, że nie dojdzie do wojny w Polsce. 7% ankietowanych mężczyzn nie ma zdania na ten temat. 

Strach przed atakiem Rosji na Polskę był największy w marcu 2022

Pierwsze badanie dotyczące ewentualnej inwazji armii rosyjskiej na tereny Polski zostało przeprowadzone 4 marca 2022 roku. W tamtym czasie lęk przed wojną w Polsce był największy – z przekonaniem, iż Putin zaatakuje nasz kraj zgodziło się wtedy 43,2% respondentów, a przeciwnego zdania było wtedy 38% badanych. 18,9% respondentów było niezdecydowanych.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM