200 zł do emerytury tylko dla wybranych - czy jesteś wśród nich? Sprawdź, gdzie złożyć wniosek

Dodatkowe 200 zł do emerytury to dożywotnie świadczenie, na które liczyć może tylko wybrana grupa seniorów. Sprawdź, czy spełniasz kryteria, aby złożyć wniosek o dodatek do emerytury.

200 zł do emerytury - komu przysługuje to świadczenie? Tylko nieliczni spełniają wygórowane kryteria

Dodatkowe 200 zł do emerytury zwane także świadczeniem ratowniczym, przysługuje osobom, które służyły w Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR (Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym) lub TOPR (Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym)

Aby otrzymać ten dodatek, należy spełniać następujące kryteria:

  • dla mężczyzn – ukończenie 65 r.ż. i czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lata,
  • dla kobiet – ukończenie 60 r.ż. i 20 lat czynnej służby.

200 zł do emerytury - wniosek musi zawierać potwierdzenie udziału w działaniach ratowniczych

Wniosku o dodatkowe 200 zł do emerytury nie należy składać w ZUS, a u powiatowego lub miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. 

Wniosek musi zawierać podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz załączniki potwierdzające bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 

Oświadczenia zawarte we wniosku podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem ich wiarygodności,

Na rozpatrzenie wniosku jest 60 dni. Jeśli decyzja jest pozytywna, dodatek zostaje przyznany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.

200 zł do emerytury dla strażaków - kto wypłaca dodatek?

Wypłatą środków zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Dobrą informacją dla grupy seniorów spełniających kryteria jest to, iż zdecydowana większość wniosków zostaje rozpatrzona pozytywnie. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że pod koniec marca na 18 tysięcy złożonych wniosków, akceptację otrzymało ponad 17 tysięcy z nich.

TOK FM PREMIUM