Dodatek do emerytury - jeśli masz dzieci, sprawdź koniecznie na jakie dodatki możesz liczyć

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci to świadczenie, o którym słyszało niewielu. Tymczasem okazuje się, że ustawodawcy dostrzegli wysiłek, jaki należy włożyć w opiekę nad potomstwem. Zobacz, na jaki dodatek do emerytury mogą liczyć rodzice.

O tym, że wychowanie dzieci to praca cięższa niż niejeden etat, wie niemal każdy rodzic. Niestety w przeciwieństwie do pracy zawodowej, za opiekę nad maluchami nie otrzymuje się wynagrodzenia. Z tego powodu, przez lata, kobiety które poświęcały karierę zawodową na rzecz wychowania dzieci, borykały się z problemem niskich emerytur. W końcu postanowiono to zmienić. 

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci - komu przysługuje?

Dodatek ten wszedł w życie w 2015 roku i przysługuje kobietom urodzonym po 1949 roku. Wprowadza on zmiany w obliczaniu kapitału początkowego emerytur, które uznano za krzywdzące w stosunku do kobiet, którym  urlopu wychowawczego nie wliczano w okres nieskładkowy.

Oto, komu dokładnie przysługuje dodatek do emerytury za wychowanie dzieci:

  • kobietom urodzonym po 1949 roku
  • kobietom, które przepracowały zawodowo co najmniej 20 lat,
  • kobietom, które przebywały na urlopie wychowawczym.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci po 1949 ile wynosi - pojawiły się zmiany korzystne dla matek

Do 2015 roku przy obliczaniu kapitału początkowego do emerytury za każdy rok urlopu wychowawczego obliczało się po 0,7% podstawy wymiaru. Po korzystnych dla kobiet zmianach, współczynnik ten podwyższono:

Za okresy urlopów udzielonych z tytułu opieki nad dziećmi oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi liczymy po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy - czytamy na oficjalnej stronie ZUS

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci - przysługuje nie tylko mamom 

Zwany "emeryturą matczyną" lub "emeryturą mama 4 plus" dodatek za urodzenie i/lub wychowanie co najmniej 4 dzieci jest innym świadczeniem niż dodatek za wychowanie dzieci. Co ciekawe, przysługuje on zarówno matkom, jak i ojcom. Świadczenie to funkcjonuje od 2019 roku i został zaplanowany z myślą o osobach, które w związku z wychowaniem dzieci porzuciły karierę zawodową, bądź nigdy nie podjęły pracy zarobkowej i tym samym nie uzyskały prawa do świadczenia emerytalnego. Aby go otrzymać, należy spełnić następujące warunki: 

  • ukończony 60 rok życia (w przypadku mężczyzn 65 rok życia),
  • urodzenie i wychowanie lub tylko wychowanie co najmniej 4 dzieci,

W przypadku ojców musi również zaistnieć sytuacja, w której matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatek może otrzymać nie tylko rodzic wychowujący własne dzieci, ale także – dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte w ramach tworzenia rodziny zastępczej.

Emerytura "mama 4 plus" - dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci. Na jakie kwoty mogą liczyć rodzice z wielodzietnych rodzin? 

W przypadku rodzica niepobierającego ani emerytury, ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające znane również jako "emerytura mama 4+" przysługuje w wysokości najniższej emerytury (od 1 marca wynosi ona 1338,44 zł brutto). Natomiast rodzic, który pobiera już rentę lub emeryturę, ale wynosi ona mniej niż kwota najniższej emerytury, otrzyma wyrównanie do sumy 1338,44 zł brutto

TOK FM PREMIUM