Matury 2022. Sprawdź, co zrobić, jeśli się spóźnisz lub zachorujesz

Spóźnienie się na maturę, czyli scenariusz, którego tak wielu się obawia. Na szczęście opuszczenie jednego egzaminu to nie koniec świata. Wciąż jest jeszcze szansa na zdawanie matury w tym roku.

Matura 2022. Sprawdź, co zrobić, jeśli spóźnisz. Niektórzy mają jeszcze szansę

Matura to bardzo ważny moment w życiu młodego człowieka. Dlatego też wiąże się z ogromnym stresem i prowokuje pytanie, co jeśli się na niego spóźnię? W końcu zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu, jak poważna choroba, wypadek czy choćby powrót do domu po zapomniany dowód osobisty. Na szczęście w niektórych sytuacjach maturzyści mają swoją drugą szansę.

Pisemne egzaminy maturalne rozpoczynają się o wyznaczonej przez CKE godzinie. Gdy arkusze zostaną rozdane, nikt nie może już wejść na salę, bo drzwi zostają zamknięte. Jeśli więc z przyczyn niezależnych nie udało ci się przybyć na czas, to nie będziesz mógł przystąpić do pisania egzaminu. Jeżeli taka sytuacja zdarzyła się tylko raz, to uczeń może skorzystać z procedury dot. nagłej nieobecności i przystąpić do matury w dodatkowym terminie. Dotyczy to zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego.

Matura 2022. Odliczanie trwa. Co robić, gdy opuściło się jeden egzamin?

Przepisy przewidują, że każdemu może zdarzyć się nagły wypadek i przez to nie dotrze na jeden egzamin. Wtedy dostaje od CKE jeszcze jedną szansę, tym razem w czerwcu, określaną jako termin dodatkowy. Co zrobić, by skorzystać z tej opcji? Trzeba jak najszybciej wypełnić formalności:

  • nie później niż w dniu egzaminu, do którego nie udało się przystąpić, należy złożyć wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym;
  • do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności (zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie z policji itp.), więc zwykłe zaspanie lub zapominalstwo nie przejdą - jeżeli nie dasz rady złożyć wniosku i potwierdzenia osobiście, mogą to zrobić także twoi rodzice;
  • najpóźniej następnego dnia dyrektor szkoły musi przekazać wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE);
  • OKE wydaje decyzję o rozpatrzeniu wniosku i jeśli ta będzie pozytywna, to maturzysta może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym

Termin i miejsce przeprowadzenia dodatkowej matury pisemnej ustala OKE. W przypadku egzaminu ustnego kompetencje te leżą po stronie dyrektora szkoły.

Kiedy matury 2022? Terminy przeprowadzania egzaminu. W te dni odbędą się polski, matematyka i języki obce

Egzaminy maturalne 2022 w terminie głównym – zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym – zostaną przeprowadzone do 23 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przekazała szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2022 :

Środa 4 maja:

godz. 9.00: język polski – poziom podstawowy

godz. 14.00: język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

Czwartek 5 maja:

godz. 9.00: matematyka - poziom podstawowy

godz. 14.00: historia muzyki - poziom rozszerzony

Piątek 6 maja:

godz. 9.00: język angielski - poziom podstawowy

godz. 14.00: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - poziom podstawowy

Sprawdź kalendarz wszystkich egzaminów maturalnych 2022.

TOK FM PREMIUM