500 plus dla seniora i inne dodatki do emerytury. Sprawdź czy możesz je dostać

W tym roku seniorzy mogą złożyć wniosek o specjalne wsparcie, jakim jest dodatek 500 zł do emerytury. Jest on uzależniony m.in. od stanu zdrowia seniora oraz jego miesięcznych dochodów. Przedstawiamy też inne dodatkowe świadczenia dla emerytów.

Dodatek 500 zł do emerytury. Sprawdź, czy jesteś w grupie uprzywilejowanych

"500 plus dla seniora" to potoczna nazwa świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego "świadczeniem uzupełniającym". O świadczenie mogą się ubiegać emeryci i renciści, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat, lub też są niezdolni do samodzielnej egzystencji. 500 plus dla emerytów przysługuje tym seniorom, których dochód nie przekracza progu 1727,08 zł brutto. Wnioski o ten rodzaj wsparcia można składać od września 2019 r. Z informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, iż do tej pory skorzystało ze wsparcia 767,5 tys. osób, a te powyżej 75 lat stanowią 43 proc. pobierających świadczenie. 

Jak podaje zus.pl, jeśli osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Nowy dodatek do emerytury po 60. roku życia. Te grupy zawodowe się załapały!

 

Niektóre osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych mogą liczyć od tego roku na dodatkowe pieniądze. Będzie to dodatkowa kwota 200 zł do emerytury otrzymywana co miesiąc i waloryzowana co trzy lata. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane nie przez ZUS, ale przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 200 zł co miesiąc będą mogły otrzymać osoby z pewnych grup zawodowych, które przez określony czas przed przejściem na emeryturę udzielały się w Ochotniczej Straży Pożarnej. Podobnie świadczenie ratownicze będzie też przysługiwało emerytowanym ratownikom górskim z GOPR i TOPR.

Tu można znaleźć wniosek o dodatek do emerytury OSP

Emerytura Mama 4 plus.  Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci

Rodzic wychowujący co najmniej 4 dzieci, który z tego powodu nie podjął pracy lub nie uzyskał prawa do świadczenia emerytalnego, może liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Od 2019 roku niektórzy rodzice mogą się ubiegać o takie rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci jest przeznaczony dla osób, które z powodu obowiązków rodzicielskich musieli zrezygnować z kariery zawodowej lub nigdy nie podjęli pracy.

Muszą oni jednak wychowywać co najmniej czworo dzieci, bo dodatek do emerytury za urodzenie 3 dzieci, co jest uważane za rodzinę wielodzietną nie przysługuje. Dodatek "Mama 4 plus" (przeznaczony również dla mężczyzn) jest przewidziany również dla tych osób, których świadczenia emerytalne lub rentowe są niższe, niż najniższa emerytura. Takie osoby mogą się ubiegać o wyrównanie do kwoty najniższej emerytury.

Trzynastki i czternastki - seniorzy mogą liczyć też na dodatkowe emerytury

Wypłacone w kwietniu trzynaste emerytury wyniosły tyle, co minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Wypłata trzynastek została zaplanowana na kwiecień razem z emeryturą lub rentą. Na wypłatę czekają jeszcze czternastki, które seniorzy otrzymają jesienią lub późnym latem.

Na początku czternasta emerytura miała być świadczeniem jednorazowym. Rząd jednak zmienił zdanie i wypłaci je ponownie. Świadczenie to ma być wypłacone na podobnych zasadach jak w zeszłym roku. Oznacza to, że na pełne świadczenie, w wysokości minimalnej emerytury, będą mogły prawdopodobnie liczyć osoby otrzymujące emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto. Im wyższe będzie świadczenie, tym czternastka będzie mniejsza.

TOK FM PREMIUM