Dopłata do żłobka 2022. Sprawdź, co musisz zrobić, by płacić mniej za opiekę nad dzieckiem

Dofinansowanie do żłobka to rozwiązanie dla rodziców małych dzieci, którzy chcą płacić mniej za opiekę nad swoimi pociechami. Sprawdź, czy przysługuje ci taka dopłata i co musisz zrobić, by ją otrzymać.

Dopłata do żłobka 400 zł - komu przysługuje taka pomoc?

Dofinansowanie do żłobka to świadczenie dla rodziców małych dzieci, którzy decydują się oddać swoją pociechę pod opiekę żłobka bądź dziennego opiekuna. Weszło ono w życie 1 kwietnia 2022 roku. O dopłatę starać się mogą:

  • rodzice, którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli np. mający tylko jedno dziecko, bądź posiadający pociechy, które nie kwalifikują się wiekowo do rodzinnego kapitału opiekuńczego
  • rodzice, których dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo jest pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów

Dofinansowanie do żłobka wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie. Nie więcej jednak, niż rodzic płaci za opiekę, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy, środków unijnych i przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, ale bez wyżywienia.

Dofinansowanie do żłobka - kiedy decyzja?

Wniosek o dofinansowanie do żłobka można złożyć od 1 kwietnia 2022 r. najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Chociaż dofinansowanie wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r., przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia br. Warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja 2022 roku.

W przypadku tego świadczenia pieniądze nie będą wypłacane do ręki rodziców. Odpowiednia kwota trafi bezpośrednio na konto żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie przekazywane w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dofinansowanie do żłobka - wniosek złożysz tylko w jednej formie

Aby otrzymać dofinansowanie do żłobka należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić od 1 kwietnia br. drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • bankowości elektronicznej.

Informacja o tym, że ZUS przyznał dofinansowanie będzie na profilu PUE ZUS wnioskodawcy. ZUS wyśle ją także mailem na adres podany we wniosku.

Informację o przyznaniu dofinansowania rodzic otrzyma oddzielnie na każde dziecko.

Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM