Moje ciepło 2022. Ruszył nabór wniosków. Tylko tak możesz uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła

Ruszył program dopłat Moje ciepło 2022, z dofinansowaniem do pomp ciepła. To jedne z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych, a do tego tanie w eksploatacji. Aby skorzystać z dotacji, trzeba jednak spełnić dość precyzyjne warunki i złożyć wniosek, a zasady dopłat są zróżnicowane. Wyjaśniamy kto i w jaki sposób może z nich skorzystać.

Program moje ciepło. Wniosek jest kluczowy, ale obowiązuje tylko jedna forma

Jak podaje gov.pl - można już składać wnioski o dofinansowanie w rządowym programie dotacji na zakup i instalację pompy ciepła. Do programu Moje ciepło 2022, wniosek online i jego instrukcja składania dostępne są na stronie www.mojecieplo.gov.pl. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie online i potrwa do 31 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z dofinansowania na zakup gruntowych, powietrznych i wodnych pomp ciepła mogą skorzystać właściciele nowych domów jednorodzinnych. 

Kto może złożyć wniosek o dopłatę do pompy ciepła?

Program skierowany jest do właścicieli nowych budynków, którzy zainwestowali w pompę ciepła – powietrzną lub gruntową – pracującą na potrzeby centralnego ogrzewania.

Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. A co dokładniej oznacza określenie "nowego"? Aby spełnić ten wymóg, musi mieć miejsce jedna z poniższych sytuacji: 

* nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

* nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

* złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku, 

* złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku. 

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i musi być ona wskazana jako nabywca/odbiorca na fakturze.

Dopłata do pompy ciepła - zasady dotacji. Niektórzy dostaną więcej. Sprawdź czy jesteś w tej grupie

Dofinansowanie NFOŚiGW pokrywa zarówno zakup, jak i montaż urządzenia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela takiego wsparcia w finansowaniu w formie bezzwrotnych dotacji, które będą stanowić od 30 do 45 proc. kosztów inwestycji. Dopłata do pompy ciepła będzie większa dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy mogą liczyć na 45 proc. dofinansowania na jej zakup i montaż. Budżet programu to 600 mln zł. 

Co to jest pompa ciepła? 

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze (latem może też chłodzić), bazujące na energii gruntu, wody lub powietrza. Do całego procesu przetwarzania energii wymaga niewielkiego zasilania prądem lub gazem. Ogrzewanie pompą ciepła jest bardzo tanie w eksploatacji, ale same urządzenia nie należą do tanich. Warto więc skorzystać z dotacji. Urządzenia są alternatywą dla kotłów gazowych (zwłaszcza na gaz płynny, tam gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej) - a także dla kotłów na paliwa stałe.  

TOK FM PREMIUM