Zielone naklejki na samochód od 4 maja. Bez nich grozi mandat, ale ci kierowcy są z nich zwolnieni

Nowe nalepki na samochody w kształcie rombu są obowiązkowe od 4 maja 2022 r. Mają umożliwić wjazd do stref czystego transportu, które wkrótce powstaną w każdej polskiej gminie. Większości kierowców za ich brak grozi mandat, jednak niektórych posiadaczy aut zielone naklejki nie obowiązują.

Naklejki na auta obowiązują od 4 maja 2022. Wkrótce będą bardzo potrzebne

W grudniu 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące stref czystego transportu. Teraz poszczególne gminy będą mogły wyznaczać specjalne strefy czystego transportu (SCT), do których wjazd będą miały tylko pojazdy spełniające określone wymagania. 

Stref SCT co prawda w Polsce jeszcze nie ma, ale wkrótce mają powstać, a prawo dopuszczające wjechanie autem na tego typu obszary, jest już gotowe.

Uzgodniono, że pojazdy uprawnione do korzystania ze stref czystego transportu (czyli auta niskoemisyjne i zeroemisyjne) będą musiały być oznaczone specjalną zieloną naklejką. 31 marca 2022 roku Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie dotyczące wzoru takiej zielonej nalepki, które zostało zapisane w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia 2022 r. Z dniem 4 maja 2022 regulacja weszła w życie.

Z zieloną naklejką swojej gminy nie wszędzie wjedziesz. A mandaty będą wysokie

Dzięki zielonej naklejce posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów będą mogli korzystać ze stref czystego transportu w całej Polsce. Według nowych przepisów kierowcy, którzy wjadą do takiej strefy bez zielonej naklejki, dostaną kosztowny mandat. Zgodnie z art. 96 c. Kodeksu wykroczeń: "Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, podlega karze grzywny do 500 złotych".

Warto też wiedzieć, że każda gmina będzie ustalała indywidualnie normy, jakie muszą spełnić pojazdy wjeżdżające do SCT. Oznacza to, że jeśli auto zostało dopuszczone do korzystania ze strefy czystego powietrza w jednej gminie, niekoniecznie będzie mogło wjechać do takiej strefy znajdującej się w innym regionie. W takiej sytuacji, gdy kierowca wjedzie autem do SCT w gminie, w której obowiązują inne przepisy, może otrzymać mandat.

Zielona naklejka na samochód: jak z niej korzystać?

Nalepkę na samochód, którą otrzymamy w urzędzie gminy, należy umieścić w lewym dolnym rogu przedniej szyby auta. Na naklejce będzie umieszczona informacja dotycząca roku produkcji samochodu, stosowanego paliwa, numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwa gminy, która wydała naklejkę. 

Sposób wydawania zielonych nalepek na samochód zostanie określony przez radę gminy w specjalnej uchwale, w której gmina ustanowi strefę czystego transportu. Koszt jej wydania ma nie przekraczać 5 złotych.

Ci kierowcy są zwolnieni z posiadania zielonej naklejki

Niektóre samochody nie będą musiały mieć specjalnych nalepek przy wjeździe do wyznaczonej strefy czystego transportu. Chodzi o te pojazdy, którymi poruszają się lub są dowożone osoby niepełnosprawne. Takie pojazdy od zakazu wjazdu do SCT bez właściwego oznaczenia są zwolnione na mocy ustawy.

TOK FM PREMIUM