Przyjąłeś uchodźców bez numeru PESEL? Będą problemy z wypłatą 40 zł

Trwa proces rozliczania świadczeń 40 zł dziennie na uchodźcę z Ukrainy za udzielenie wsparcia. Do urzędów gmin wpływają liczne wnioski o wypłaty od osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców wojennych. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mogą liczyć na wypłatę, ponieważ wprowadzono dodatkowy warunek.

Problemy z wypłatą "40 zł na Ukraińca". Zaprosili uchodźców, ale nie otrzymają pieniędzy za ich pobyt

Wielu Polaków dostaje odmowę wypłaty świadczenia "40 zł na Ukraińca", bo uchodźcy , którzy u nich mieszkają, nie mają wyrobionego numeru PESEL lub go gospodarzom nie podali. Numer ten jest teraz wymagany we wniosku o wypłatę świadczenia. Brak numeru PESEL dla Ukraińców oznacza, że gospodarze, którzy zaangażowali się w pomoc uciekającym przed wojną i ponieśli duże koszty, nie otrzymają tych 40 zł dziennie za osobę. Oznacza to stratę, nawet do kilku tysięcy złotych, których gminy im nie wypłacą.

PESEL dla Ukraińców. Uchodźcy bez PESEL mogą mieć problemy

Nie wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, wyrobili sobie numeru PESEL, pomimo zaleceń. Część obawiała się, że numer PESEL utrudni im wyjazd do krajów zachodnich i korzystanie z ich pomocy socjalnej. Inni byli przekonani, że nie potrzebują takiego dokumentu, bo sytuacja na Ukrainie jest tymczasowa, a oni będa mogli szybko wrócić do Ukrainy. Jednak konflikt zbrojny trwa nadal, a dalsze losy wojny są nieprzewidywalne. Możliwe, że część uchodźców zostanie w Polsce na stałe, bo nie mają dokąd wracać. Brak numeru PESEL jednak bardzo utrudni życie im i goszczącym ich Polakom. Dokument ten jest wymagany coraz częściej, np. do uzyskania świadczeń 500 plus lub podjęcia pracy czy skorzystania z pomocy medycznej.

Spec ustawa - uchodźcy nie potrzebowali numeru PESEL. Do czasu

W myśl rozporządzenia osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie. Na początku zasady przyznawania świadczenia za przyjęcie gościa były proste - wystarczyło imię i nazwisko, które dany uchodźca z Ukrainy miał w paszporcie czy dowodzie osobistym. Nowością wprowadzoną przez ustawę nowelizującą specustawę z 27 kwietnia 2022 r. jest wymóg posiadania numeru PESEL przez uchodźcę korzystającego z pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia. Do tej pory numer PESEL albo NIP musiała mieć osoba, która udzielała pomocy, czyli beneficjent świadczenia. Od 30 kwietnia obowiązują już nowe zasady - oprócz danych trzeba podać także 11-cyfrowy PESEL uchodźcy, by otrzymać rządową rekompensatę.

To jednak nie jedyne zmiany dotyczące wypłat 40 zł na Ukraińca. Wniosek rozpatruje gmina, w której zamieszkali uchodźcy, a nowe rozporządzenie precyzuje dodatkowe wymogi weryfikowane przez urzędników. Otóż gmina będzie miała prawo do uzależnienia przyznania lub wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Jeżeli pracownicy gminy stwierdzą, że warunki te zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi oraz zauważą podanie nieprawdziwych danych we wniosku – świadczenie pieniężne również nie będzie przysługiwało.

DOSTĘP PREMIUM