Dotacje unijne dla ogrodów działkowych 2022. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie dla działkowców

Nawet 50 mln złotych z unijnych dotacji zostanie przeznaczonych na rodzinne ogrody działkowe (ROD) w ramach projektu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". Fundusze otrzymają stowarzyszenia zrzeszające działkowców.

Dofinansowanie do działki ROD  - 50 mln zł dla działkowiczów

O przyznanie funduszy działkowcom poinformował na konferencji prasowej 10 maja  minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

- Mamy świadomość, jak ważną rolę w miastach pełnią rodzinne ogrody działkowe. To miejsca, gdzie można wypoczywać, obcować z przyrodą, ale przede wszystkim to zielone płuca miast. ROD mają bezpośredni wpływ na ekosystemy miejskie - przewietrzanie czy ograniczenie spływu wód opadowych. Dlatego o te tereny musimy dbać w sposób szczególny – powiedział minister

Kwota 50 mln złotych zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców.

Dofinansowanie do ogródków działkowych m.in. na zwiększenie terenów zieleni 

 Jak zapowiedziano na konferencji Ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, działkowcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również działania poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska. Środki z programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" pozwolą również na realizację małej infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym.

Dofinansowanie do działek - kto może złożyć wniosek i jak wysoka będzie pomoc?

Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wyjaśniła, że o środki z funduszy unijnych przeznaczone dla działkowców będą mogły starać się stowarzyszenia prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD). Zdradziła także, na jakie wsparcie można liczyć: 

- Umowa umożliwi stowarzyszeniom, działającym w formie rodzinnych ogrodów działkowych, skorzystanie ze środków europejskich na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności, tworzenia i odnawiania zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Do składania wniosków o przyznanie grantów zaprosimy stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe. Wysokość pomocy będzie wynosiła od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych

Pieniądze mają pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2021.

TOK FM PREMIUM