Dofinansowanie do ogródków działkowych. Sprawdź czy możesz z nich skorzystać

Dofinansowanie do działek ROD przyznawane z Funduszy Europejskich zostanie rozdysponowane wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Według wyliczeń, z programu wsparcia ma szansę skorzystać 4 mln osób.

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) otrzymają 50 milionów złotych unijnego wsparcia w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". Dofinansowanie dla działkowców ma być przeznaczone na zwiększenie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza, jak również chroniące zwierzęta – poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Z podanych przez ministerstwo informacji wynika, iż o dofinansowanie nie można się ubiegać indywidualnie - fundusze dla 4 mln działkowiczów w Polsce będą rozdysponowane między stowarzyszeniami prowadzącymi RODy. Nabór ruszy jeszcze w maju 2022.

Dotacje unijne dla ogrodów działkowych 2022. Rząd chce rozwijać zielone płuca miast

– Mamy świadomość, jak ważną rolę w miastach pełnią rodzinne ogrody działkowe. To miejsca, gdzie można wypoczywać, obcować z przyrodą, ale przede wszystkim to zielone płuca miast. ROD mają bezpośredni wpływ na ekosystemy miejskie – przewietrzanie czy ograniczenie spływu wód opadowych. Dlatego o te tereny musimy dbać w sposób szczególny – powiedział minister Grzegorz Puda.

Jak dodał, blisko 5 tysięcy rodzinnych ogródków działkowych, jakie istnieją w Polsce, to blisko 44 tysiące ha powierzchni biologicznie czynnej, nieoceniony rezerwuar fauny i flory oraz sposób na wypoczynek milionów osób. 

Dofinansowanie do działki ROD: trzeba się wpisać w określoną strategię

Działkowcy mają szansę na otrzymanie funduszy na:

- działania zwiększające powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza;

- działania poprawiające stan zieleni;

- działania poprawiające warunki utrzymania zieleni, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie owadom zapylającym, a także innym zwierzętom ważnym dla roślin i środowiska.

Dofinansowanie dla działkowców pozwoli też na tworzenie małej infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym czy prospołecznym.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu muszą się wpisać w strategię, której celem jest ochrona miejskiego środowiska oraz adaptacja do zmian klimatu.

Wnioski o dofinansowanie do działek mogą składać stowarzyszenia prowadzące ROD

Przyznawana z Funduszy Europejskich kwota 50 mln złotych dofinansowania do działek zostanie rozdysponowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Według wyliczeń ministerstwa, z tego programu wsparcia ma szansę skorzystać 4 mln osób, które mają swoje ogródki działkowe

- Umowa umożliwi stowarzyszeniom, działającym w formie rodzinnych ogrodów działkowych, skorzystanie ze środków europejskich na działania przyczyniające się do zwiększania bioróżnorodności, tworzenia i odnawiania zieleni oraz łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. Do składania wniosków o przyznanie grantów zaprosimy stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe. Wysokość pomocy będzie wynosiła od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych – powiedziała Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dofinansowanie do ogródków działkowych 2022 - nabór ruszy jeszcze w maju

Nabór wniosków o dofinansowanie do działki ROD ma ruszyć jeszcze w maju 2022 r. Rozpatrywać je będzie Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, która planuje otwarty nabór podzielony na rundy miesięczne, aż do wyczerpania środków.

TOK FM PREMIUM