Dofinansowanie do żłobka 2022 - gdzie złożyć wniosek o 400 zł na dziecko? Nie wszyscy skorzystają

Rodzice dzieci do lat trzech mogą skorzystać z kolejnej formy rządowego wsparcia dla rodzin. Tym razem jest to dofinansowanie do żłobka. Choć świadczenie to nie jest uzależnione od dochodu, nie każdy rodzic czy opiekun malucha będzie mógł z niego skorzystać.

400 zł na dziecko. Komu przysługuje dopłata do żłobka?

 Tak zwane "żłobkowe" to forma pomocy, która funkcjonuje od 1 kwietnia 2022 roku. Jest to comiesięczne świadczenie w wysokości 400 zł przeznaczone na koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu, klubie dziecięcym, bądź u dziennego opiekuna. Pomoc nie jest uzależniona od dochodu w rodzinie, ale aby ją otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków. Jak czytamy na stronie gov.pl, jest ona bowiem przeznaczona na:

  • dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.
  • na dziecko, na które nie jest przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).

Kiedy zwrot za żłobek? - pieniędzy nie otrzymamy na konto

"Żłobkowego" rodzice nie otrzymają w formie gotówki czy przelewu na konto. Jak czytamy na stronie resortu rodziny i polityki społecznej, pieniądze na żłobek będą przelewane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Rodzice muszą pamiętać także, że choć miesięczne dofinansowanie wynosi 400 zł na dziecko, to nie może ono przekraczać wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Przykładowo, jeżeli miesięczne koszty wynoszą 340 zł to taka suma zostanie przekazana instytucji. Świadczenie nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem.

Dofinansowanie do żłobka - nie przegap terminu składania wniosku

Wnioski o dofinansowanie do żłobka można składać od 1 kwietnia 2022 r za pomocą jednej z trzech platform:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Empatia,
  • lub bankowości elektronicznej.

Wniosku nie da się złożyć zbyt wcześnie. Można to zrobić dopiero od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży ten wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko jednej z tych instytucji, dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia takiej opieki.  

Ważne jednak, by nie przekroczyć terminu dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia przygody malucha ze żłobkiem, bowiem jak podaje resort: "Jeśli rodzic złoży wniosek po upływie ww. 2-miesięcznego terminu, to dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania".

TOK FM PREMIUM