Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022 już dostępny. Sprawdź ile możesz zaoszczędzić?

Rusza rządowe wsparcie dla zadłużonych w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna kwota pomocy w tej formie wynosi 2 tys. zł miesięcznie i może być wypłacana nawet przez 3 lata, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny, ale część tej sumy może zostać umorzona. Kto się do niej kwalifikuje i na jakich zasadach? Oto szczegóły.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022. Co to jest i dla kogo przewiduje pomoc?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Rozwiązanie to jest skierowane także dla tych, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

 Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą korzystać:

 - Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet

- Osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom, lub mieszkanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale uzyskana kwota ze sprzedaży nie pozwoli na spłatę kredytu w całości

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba złożyć w banku, który udzielił nam kredytu mieszkaniowego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022. Na jakich warunkach skorzystamy?

Zadłużeni Polacy, którzy nie są w stanie spłacać coraz wyższych rat kredytów, mogą skorzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

 - Posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców.

 - Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów

 Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 była to suma 1552 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022. Ile możemy otrzymać?

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. 

Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

Na czym polega mechanizm tego wsparcia? Chodzi o przekazywanie bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego pewnej kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy. Okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia. Mowa tu np. o sytuacji, gdy kredytobiorca znalazł zatrudnienie, ponieważ posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania pomocy z FWK.

TOK FM PREMIUM