Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022 nie dla wszystkich. Sprawdź czy możesz z niego skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022 oferuje pomoc dla zadłużonych Polaków. Wsparcie w tej formie wynosi 2 tys. zł miesięcznie i może być wypłacane nawet przez 3 lata. Pomoc ma charakter zwrotny, ale część sumy może zostać umorzona. Jednak nie każdemu przysługują te pieniądze. Zobacz czy się kwalifikujesz!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022. Co zrobić, gdy środki ze sprzedanej nieruchomości nie wystarczą na spłatę kredytu?

FWK to rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Środki Funduszu są skierowane także dla tych, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego. Wtedy dostępna jest pożyczka na spłatę zadłużenia.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022. Na takich warunkach otrzymasz pożyczkę na spłatę zadłużenia

Jak informuje gov.pl, jeżeli sprzedaliśmy zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciliśmy kredytu w całości, możemy wnioskować o pożyczkę na jego spłatę i złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu. Wówczas niezbędne jest dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości do banku, w którym otrzymaliśmy kredyt, w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży.

Możemy także wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tzw. promesę. Jednak jest pewien warunek: wcześniej musimy zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania. Wniosek w sprawie pomocy czy pożyczki składamy bezpośrednio do banku, w którym mamy kredyt mieszkaniowy.

Kiedy zaczyna się zwrot wsparcia lub pożyczki? Ten termin rozpocznie się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat na czas, pozostała część przyznanego wsparcia/pożyczki zostanie umorzona. Wszelkie informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat i numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane wsparcie, przekaże bank, w którym masz kredyt.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2022. Ograniczenia, czyli kiedy nie otrzymamy wsparcia?

Według strony gov.pl. pożyczka na spłatę zadłużenia nie zostanie przyznana, jeśli:

- utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika

- jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie

- umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

- jest to okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Nie otrzymasz pomocy także, jeżeli w dniu złożenia wniosku:

- jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy

- posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy

- masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

TOK FM PREMIUM