500 plus dla seniora 2022 - nowe zasady. Zyska więcej osób

500 plus dla seniora to zupełnie inne świadczenie niż 500 plus dla rodzin z dziećmi. Do 2022 roku nie było zbyt wielu uprawnionych świadczeniobiorców do 500 plus. 2022 przyniósł jednak zmiany. Zobacz co się zmieniło w 500+ dla seniora!

500 plus dla seniora 2022. Komu przysługuje?

O takie świadczenie mogą się ubiegać emeryci i renciści, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat lub są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Jednak nie każdemu przysługuje ono w pełnej wysokości - 500 złotych dostaną osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Od 2022 roku rząd wprowadził dodatkowe uwarunkowania.

500 plus dla emerytów 2022 - nowe zasady. Kto jeszcze otrzyma świadczenie?

Osoba ubiegająca się o 500 plus dla emerytów, poza oświadczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musi także spełniać odpowiednie kryteria finansowe , które uległy zmianom 1 marca 2022. Różnica polega na tym, że zmieniło się kryterium dochodowe - do końca lutego było to 1727,08 zł brutto. Od 1 marca 2022 roku wynosi 1896,13 zł brutto, czyli o 124 zł więcej.

Pełna wysokość świadczenia, czyli 500 zł przysługuje osobom, które:

  • nie mają prawa do innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • ich łączna suma nie przekracza 1396,13 zł,

W stosunku do pozostałych zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę". Maksymalnie miesięczne dochody wnioskującego nie mogą jednak przekraczać wspomnianych wyżej 1896,13 zł.

500 plus dla seniora. Kto będzie musiał oddać całość lub część świadczenia? Marcowa waloryzacja emerytur i rent oznacza dla wielu seniorów podwyżki świadczeń. Zwiększenie ich kwoty może wpłynąć na sytuację osoby pobierającej 500 plus z ZUS. wzrost emerytury czy renty może wpłynąć na obniżenie, a nawet utratę świadczenia, jeśli zostanie przekroczony powyższy próg.

 500 plus dla seniora. Wniosek złożymy na różne sposoby. Przygotuj te dokumenty

Ze względu na stan zdrowia, emeryci nie muszą takiego wniosku składać osobiście. Wniosek może złożyć w ich imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (w skrócie PUE ZUS). Tu znajdziemy wzór takiego wniosku. Druk wniosku ESUN, czyli formularza przeznaczonego dla osób ubiegających się o świadczenie uzupełniające, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, można pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziemy go również w placówkach ZUS.

Jak podaje ZUS na swojej stronie, do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć należy:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

albo

  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

albo

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

albo

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM