Pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne? Koniecznie złóż to oświadczenie w ZUS do końca maja!

Do 31 maja 2022 r. osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne powinny złożyć do ZUS oświadczenie o dodatkowych przychodach za okres 1 marca 2021-28 lutego 2022. Od tego zależy decyzja o dalszych wypłatach świadczeń.

Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku? Uważaj na graniczne kwoty przychodu

Jak powiedziała w rozmowie z Infor.pl Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku, dorabiając do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych, trzeba uważać na graniczne kwoty przychodu. 

- Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Dlatego warto jak najszybciej poinformować Zakład o swoich zarobkach – powiedziała rzeczniczka ZUS.

ZUS rozliczy dochody w sposób korzystny dla klienta

Zaświadczenie o dodatkowych zarobkach trzeba dostarczyć do ZUS do końca maja 2022, najlepiej w rozbiciu na miesiące. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla osoby pobierającej świadczenia, Zakład rozliczy świadczenie z przychodu z każdego kolejnego miesiąca lub z łącznego rocznego okresu rozliczeniowego.

- Ustalimy, czy od marca 2021 do lutego 2022 wypłacaliśmy świadczenie w prawidłowej wysokości, czy powinno być one zmniejszone lub zawieszone. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanie – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

To, czy Zakład zawiesi lub zmniejszy pobierane świadczenie zależy przede wszystkich od przychodu z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Taką działalnością może być:

  • zatrudnienie,
  • służba,
  • działalność pozarolnicza,
  • inna praca zarobkowa.

Warto pamiętać, że jako przychód rozumie się również sumę pobieranych co miesiąc zasiłków:

  • macierzyńskiego,
  • chorobowego,
  • opiekuńczego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego.

Po przekroczeniu tego progu świadczenia mogą być zawieszone

Jak podaje Infor.pl, ZUS może zmniejszyć pobierany zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, kiedy przychód przekroczy 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, a zawiesić świadczenie po przekroczeniu 70%.

Jeśli przychód w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 będzie wyższy niż 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2021 r. (czyli 1415,70 zł brutto), ale nie przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia (czyli 3963,80 zł brutto), to Zakład obniży świadczenie o kwotę przekroczenia. Co ważne, po zmniejszeniu świadczenie nie może być niższe niż gwarantowana kwota w wysokości 675,35 zł. 

Po przekroczeniu progu 70% przeciętnego wynagrodzenia wypłata świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku może być zawieszona.

Dopuszczalna roczna kwota przychodu wynosi obecnie 16 988,70 zł brutto, a graniczna roczna kwota przychodu – 47 565,60 zł brutto.

Oświadczenie dostaniesz w zakładzie pracy – chyba że prowadzisz własną działalność

Osoby zatrudnione otrzymają zaświadczenie o swoich dodatkowych dochodach z zakładu pracy. Te, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, muszą wypełnić i wysłać je samodzielnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZUS

DOSTĘP PREMIUM