Ważne zmiany w Kodeksie Pracy. W tych sytuacjach pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej.

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do znacznego rozpowszechnienia pracy zdalnej. Z tego powodu rząd postanowił na stałe wprowadzić to pojęcie do obowiązującego porządku prawnego, wprowadzając ważne zmiany w Kodeksie Pracy

Ważne zmiany w kodeksie pracy - o pracy zdalnej zdecyduje nie tylko pracodawca

W czasie pandemii koronawirusa, kiedy zaleceniem rządu było wprowadzenie przez firmy pracy zdalnej w każdym możliwym przypadku, zasady home office’u regulowała tak zwana ustawa covidowa. Teraz jednak, kiedy stan pandemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, władze postanowiły zająć się uregulowaniem zasad pracy zdalnej, która w wielu miejscach zadomowiła się na dobre. Resort rodziny przygotował więc projekt nowelizacji kodeksu pracy, która na stałe wprowadza pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. 

Jak powiedział w rozmowie z PAP wiceminister Stanisław Szwed: 

- zgodnie z projektem, zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu pracodawcy zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia albo u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej

Nowelizacja kodeksu pracy zakłada, że pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do pracy zdalnej, chyba, że będzie miał do czynienia z kolejnym stanem nadzwyczajnym, bądź nie będzie mógł zapewnić w zakładzie pracy bhp z powodu siły wyższej.

Będą także sytuacje, w których pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi pracy zdalnej. Dotyczyć to będzie:

  • rodziców wychowujących dziecko do 4 roku życia
  • kobiet w ciąży
  • rodziców i opiekunów, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie

W powyższych sytuacjach pracodawca będzie mógł odmówić pracy zdalnej tylko ze względu na organizację lub rodzaj pracy, informując o tym pracownika.

Nowelizacja kodeksu pracy mówi także o tym, że to pracownik będzie wskazywał miejsce świadczenia pracy zdalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. 

Obowiązkiem pracodawcy będzie zaś pokrycie kosztów wykonania pracy zdalnej

Stanisław Szwed poinformował, że nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

Praca zdalna to nie jedyny aspekt, jaki regulują nowe przepisy. Nowelizacja kodeksu pracy mówi także o tym, że pracodawca będzie mógł dokonać kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Jak poinformował wiceminister Szwed, pracodawca będzie mógł wprowadzić takie kontrole, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM