Rekrutacja do szkół średnich. Ranking liceów 2022, Kraków

Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkół średnich w Krakowie ruszyły 16 maja. Swój akces do wybranych szkół można składać do 30 maja - w przypadku szkół artystycznych i sportowych wymagających przeprowadzenia testów umiejętności lub do 20 czerwca - dla wszystkich pozostałych. Uczniowie mogą składać wnioski do dowolnej liczby placówek. Którą wybrać? Oto najlepsze licea w Krakowie.

10 najlepszych liceów w Krakowie. Którą szkołę wybrać?

Absolwenci szkół podstawowych, poza szkołą pierwszego wyboru czyli wymarzonym liceum, mogą wybrać dowolną ilość innych placówek, do których złożą wnioski o przyjęcie. Dzięki temu wskazują te miejsca, którymi też są zainteresowani, w przypadku niewystarczającej liczby punktów do wymarzonej szkoły.

Które licea są najlepsze w Krakowie i ile minimalnie punktów trzeba było mieć w zeszłym roku, żeby się do nich dostać?

Ranking najlepszych liceów Kraków 2022

Poza samym rankingiem, na zestawieniu znajdziesz też progi punktowe - licea Kraków

 1. V LO im. Augusta Witkowskiego - minimalny próg punktowy 2021/2022 - 170,8,
 2. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego - minimum 143,76 punktów,
 3. II LO im króla Jana III Sobieskiego - minimum 152,1 punktów,
 4. VI LO im. Adama Mickiewicza - minimum 156 punktów,
 5. VIII LO im .Stanisława Wyspiańskiego - minimum - 159,06 pkt,
 6. VIII Prywatne Liceum Akademickie w Krakowie - dostępne wyłącznie wyniki matur,
 7. VII LO im. Zofii Nałkowskiej - minimum 150,44 pkt,
 8. III Społeczne Liceum im. Juliusza Słowackiego - dostępne wyłącznie wyniki matur,
 9. VII Prywatne Liceum in. Mikołaja Reja - dostępne wyłącznie wyniki matur,
 10. III LO im Jana Kochanowskiego - minimum 127,5 pkt.

Jak powstaje ranking najlepszych liceów? Ważne nie tylko wyniki matur

Na to, jaką pozycję dane liceum uzyska w rankingu wszystkich szkół, składa się kilka elementów. Fundacja Edukacyjna Perspektywy co roku analizuje wyniki z poprzedniego roku szkolnego i ogłasza listę  najlepszych i nieco gorszych. Kierując się tym rankingiem uczniowie i rodzice widzą jaki jest poziom nauczania w szkole średniej i jakie wyniki osiągają ich absolwenci.

Zestawienie powstaje na podstawie:

 • wyników z matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych,
 • sukcesów jakie uczniowie zdobyli na olimpiadach,
 • w przypadku techników, także wyników z egzaminu zawodowego.

Oprócz głównego rankingu, tj.: Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Ogólnopolskiego Rankingu Techników Fundacja Edukacyjna Perspektywy przedstawia też rankingi dodatkowe, np:

 • ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących,
 • ranking Maturalny Techników,
 • ranking Szkół Olimpijskich.

Wniosek o przyjęcie do szkoły średniej złożony, co dalej? Pamiętaj o tych terminach

Rekrutacja Kraków 2022 - ważne daty, o których nie można zapomnieć.

 • 24 czerwca - 12 lipca 2022 - uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie istnieje też możliwość dokonania zmiany wniosków polegającej na zmianie szkół oraz możliwości złożenia zupełnie nowego wniosku.
 • 19 lipca 2022 r. godz. 10.00 – opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.
 • 19 lipca do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Potwierdzenie woli polega na złożeniu w szkole ponadpodstawowej do której kandydat został zakwalifikowany oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 26 lipca 2022 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Po tym czasie rozpocznie się nabór uzupełniający.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM