Wakacje kredytowe nie dla każdego. Sprawdź, czy spełniasz warunki

Wśród rozwiązań rządowego programu wsparcia kredytobiorców są tzw. wakacje kredytowe - czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Jednak nie każdy kredytobiorca będzie mógł z tego skorzystać.

Rząd przyjął projekt ustawy, która reguluje zasady wsparcia kredytobiorców. Program ten składa się z trzech filarów: wakacji kredytowych, zwiększenia budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce WIBOR.

Wakacje kredytowe – co oznaczają? Mogą znacząco zmniejszyć obciążenie kredytobiorcy

Wśród rozwiązań rządowego programu wsparcia kredytobiorców są tzw. wakacje kredytowe – czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy (na cztery miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022, jak i w 2023 roku, co daje razem dwa razy po cztery miesiące odroczonych rat).

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Dzięki temu np. kredytobiorca, którego miesięczna rata wynosi 2400 zł, zmniejszy swoje obciążenie o 19 tys. 200 zł – wyliczyło MF.

Początkowo wakacje kredytowe miały przysługiwać na jeden kredyt w danym banku. W programie dokonano jednak poprawek, po których z wakacji kredytowych będzie można skorzystać tylko w przypadku jednego kredytu – i to z zastrzeżeniem, że pożyczka została zaciągnięta na nieruchomość, w której mieszkamy.

Wakacje kredytowe: zasady określono w projekcie ustawy dot. programu wsparcia kredytobiorców

Projekt dotyczący wsparcia kredytobiorców zmienia definicję kredytu mieszkaniowego – dodano do niej informację, iż służy on do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Taki zapis ma wykluczyć możliwość uzyskania wsparcia rządowego w sytuacji, gdy kredytobiorca posiada już inne spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, albo inne roszczenia o przeniesienie na kredytobiorcę prawa własności takiego lokalu bądź domu.

W programie wsparcia kredytobiorców ustalono konkretne zasady, na których wakacje kredytowe mogą zostać przyznane:

  • Przepisy dotyczące wakacji kredytowych dotyczą umów zawartych przed 1 lipca 2022 roku, jeżeli okres kredytowania przypada po upływie sześciu miesięcy, licząc od tej daty;
  • Wsparcie w ramach tego programu będzie dotyczyć tylko kredytów zaciągniętych w złotówkach;
  • Z wakacjami kredytowymi nie będą związane żadne dodatkowe koszty. Zgodnie z zapisami ustawy, za takie przedłużenie okresu spłacania kredytu odsetki nie zostaną naliczone;
  • Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać tylko w przypadku jednego kredytu – i to z zastrzeżeniem, że pożyczka została zaciągnięta na nieruchomość, w której mieszkamy.
  • Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. 

Wakacje kredytowe: kiedy można z nich skorzystać?

Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z takich wakacji w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 r. 

Rząd ma się zająć przepisami wykonawczymi jeszcze w maju 2022 r. Przewidywany czas wdrożenia zmiany jest zaplanowany na 1 lipca 2022.

TOK FM PREMIUM