Uwaga kierowcy! Bez tej opłaty kara nawet 30 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów

Zapomnisz zapłacić opłaty administracyjnej w wysokości 50 gr? Kara może być surowa. Kierowcy, który z roztargnienia pominie tę drobną opłatę, grozi nawet 30 tys. katy i zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata. Drobiazg, a boli.

30 tys. zł za brak wpłaty 50 gr? Kogo dotyczy kara?

Ten przepis, dotyczy wszystkich kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy za różne przewinienia.

Gdy ustanie czas kary i kierowca może wrócić za kółko, powinien wystąpić o zwrot prawa jazdy. Jeśli tego nie zrobi, tylko usiądzie za kierownicą myśląc, że czas kary minął, popełnia kolejne wykroczenie: prowadzi bez uprawnień.

Policjant, który to odkryje, zgodnie z nowymi przepisami traktuje to jako jazdę bez uprawnień. Nie oznacza to nic miłego.

 • Kierowca nie może dalej prowadzić, samochód jest odholowywany. 
 • Sprawa jest kierowana do sądu.

Regulują to przepisy, które od 1 stycznia 2022 otrzymał nowe wysokości grzywien, zaczynających od 1500 zł a kończących na 30 tys. zł:

 • Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
 • § 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Za tego typu wykroczenie grozi kara do dwóch lat zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz grzywna do  30 tys. zł.

Za co można stracić prawo jazdy w 2022?

Prawo jazdy, w zależności od wagi przewinienia można stracić na krótszy lub dłuższy czas.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

 • Przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o 50 km/h.
 • Przewożenie zbyt wielu pasażerów w samochodzie. Poza mandatem i punktami karnymi prawo jazdy można stracić przewożąc 3 nadmiarowych pasażerów.

Utrata prawa jazdy na rok

O tym czasie zatrzymania prawa jazdy decydują zdarzenia towarzyszące, mające miejsce w związku z prowadzeniem pojazdu. Jeśli obejmują wykroczenie, zakaz może wynosić 12 miesięcy, jeśli przestępstwo - nawet do 10 lat.

Utrata prawa jazdy na 3 lata i dłużej

 • Za jazdę po alkoholu. O czasie zatrzymania prawa jazdy z tego powodu decyduje zarówno stężenie alkoholu we krwi, jak i wykroczenia czy przestępstwa popełniane po alkoholu. Może to być czas krótszy (6-12 miesięcy), a nawet dłuższy (do 15 lat).
 • Za ucieczka sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia.

Wniosek o zwrot prawa jazdy. Jak go złożyć poprawnie?

Szczegółowe informacje na temat wniosków o zwrot prawa jazdy, w zależności o jaki dokument chodzi i na jak długo został zatrzymany znajdziesz na stronie Internetowej gov.pl/odzyskaj zatrzymane prawo jazdy.

Dla prawa jazdy utraconego na okres krótszy niż rok przygotuj:

 • wniosek o zwrot prawa jazdy. Pobierz i wypełnij w domu, albo zrób to w urzędzie,
 • potwierdzenie, że opłata administracyjna została zapłacona. To właśnie to 50 gr., którego brak może być tak bolesny,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • orzeczenie lekarskie – jeśli twoje badanie nie jest już ważne albo masz skierowanie na takie badanie,
 • orzeczenie psychologiczne – jeśli twoje badanie nie jest już ważne albo masz skierowanie na takie badanie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy. Można to zrobić osobiście, lub wniosek z załącznikami przesłać pocztą.

TOK FM PREMIUM