Jest wstępne porozumienie PAŻP i związku kontrolerów ruchu lotniczego. Kryzys zostanie zażegnany przed wakacjami?

Jest wstępne, końcowe porozumienie kontrolerów lotów i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Strony porozumiały się w sprawie regulaminu wynagrodzeń. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych i rządowych.
Zobacz wideo

Nie do 10 lipca - jak było zapowiadane - a miesiąc wcześniej - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i protestujący kontrolerzy lotów muszą dojść do finalnego porozumienia w sporze, który grozi paraliżem nieba nad Warszawą w wakacje. To ustalenia reportera TOK FM Szymona Kępki. Do wyjaśnienia zostały 3 z 10 postulatów kontrolerów. 

Jak się okazuje obecne negocjacje napawają optymizmem. - Trwają codziennie, mamy nadzieję, że może uda nam się wcześniej poinformować wszystkich, że wakacje są bezpieczne - mówi w rozmowie z Szymonem Kępką Anna Garwolińska, przedstawicielka kontrolerów.

Na konsultacje społeczne jest zgodnie z przepisami 30 dni - więc teraz, jeśli pozostałe związki zawodowe kontrolerów z całego kraju zaakceptują to, co udało się wynegocjować - spór kontrolerów i PAŻP zostanie ostatecznie zażegnany. Jak mówią związkowcy, to, co udało się wypracować od kilku tygodni, to uporządkowanie kwestii stanowisk pracy, minimalizacja nadgodzin i eliminacja uznaniowości. Do tego zarobki kontrolerów mają wzrosnąć nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Kontrolerzy nie będą mogli w ciągu roku przepracować więcej niż 150 nadgodzin, a służby informacji powietrznej 240. Nadal trwają rozmowy w sprawie kodeksu etyki i kwestie socjalne - które również były w postulatach związkowców. 

Wstępne porozumienie. Komunikat PAŻP i ZZKRL

"Obie strony w ramach rokowań sporu zbiorowego wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury" - poinformował PAŻP i ZZKRL we wspólnym komunikacie.

Rusłana Krzemińska z PAŻP przekazała PAP, że konsultacje z 13 związkami w Agencji mają potrwać 30 dni.

- Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami - przekazano.

Jak podano, wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL "uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości".

Strony zapewniły, że dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym, a dla informatorów służby informacji powietrznej 240 godzin w roku kalendarzowym.

W komunikacie przekazano, że "przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą danego pracownika operacyjnego lub w przypadku, gdy szczególna potrzeba jest następstwem zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez pracodawcę przed rozpoczęciem dyżuru operacyjnego przez danego pracownika".

Ponadto - jak dodano - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP sformułowanych przez ZZKRL. "Strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi" - wskazano.

Zapewniono, że rozmowy prowadzone są "w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku i dialogu, z wyważeniem swoich racji i z nadzieją odbudowania wzajemnego zaufania".

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec kwietnia br. podpisali porozumienie, które ma obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony miały pracować nad ostatecznym porozumieniem.

Z treści zamieszczonego wówczas w internecie podpisanego porozumienia wynikało, że "PAŻP zobowiązał się do niezwłocznego rozpoczęcia audytu organizacyjnego i niezbędnych restrukturyzacji; do 29 lipca zostaną podpisane dokumenty wydłużające okresy wypowiedzenia osobom, którym kończą się umowy w dniu 30 kwietnia br.; ZZKRL na podstawie zawartego porozumienia będzie rekomendował członkom powrót do pracy lub odpowiednio przedłużenia okresu wypowiedzenia do 10 lipca br.; ZZKRL zobowiązuje się przedstawić członkom warunki zatrudnienia w dniu 28 lipca br.; nowe umowy na czas określony do 10 lipca br. zostaną podpisane 29 kwietnia br.; strony zobowiązują się od 29 kwietnia br. kontynuować prace nad zgłoszonymi przez ZZKRL dokumentami tj.: regulaminem wynagradzania, regulaminem pracy, programem w zakresie rozwoju, szkolenia i wsparcia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego i informatora FIS i kodeksem etyki; strony zobowiązują się do nadzorowania przyjętych dotąd wzajemnych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa i polityki organizacyjnej i kadrowej".

Podpisane pod koniec kwietnia porozumienie kończyło trwające od kilku tygodni negocjacje kierownictwa PAŻP z przedstawicielami ZZKRL. Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie doszłoby wówczas do porozumienia, to od 1 maja ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM