Praca zdalna. Kodeks Pracy zmienia się wraz z trendami. Polacy nie chcą pracować w biurach

Praca zdalna w kodeksie pracy znajdzie się już za kilka tygodni. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl, zdalne lub hybrydowe zatrudnienie w perspektywie najbliższych 1-2 lat wybrałoby aż 86% Polaków. Prawie 1/3 z nich chciałaby w całości pracować spoza biura.

Praca zdalna w Kodeksie Pracy: tryb stacjonarny przestaje być modelem dominującym

Telepraca była dotąd regulowana prawnie przez tzw. ustawę covidową. Pod koniec maja 2022 r.  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu Pracy – praca zdalna ma być na stałe wprowadzona do do porządku prawnego. Jest to efekt zmieniających się trendów, wypracowanych podczas pandemii.

W ciągu ostatnich dwóch lat praca zdalna i hybrydowa stały się dominującymi formami zatrudnienia, z których wielu Polaków nie chce rezygnować. Jak pokazuje badanie przeprowadzone w marcu 2022 r. przez Pracuj.pl – osoby, które doświadczyły pracy zdalnej lub hybrydowej nie wyobrażają sobie powrotu do trybu w całości stacjonarnego. Zdalne lub hybrydowe zatrudnienie w perspektywie najbliższych 1-2 lat wybrałoby aż 86% respondentów, którzy wykonywali w marcu pracę w takim trybie. 27,5% z tych osób deklaruje, że chciałoby w całości pracować spoza biura. 

Praca zdalna najbardziej atrakcyjna w piątki i weekendy. A w ten jeden dzień wolimy być w biurze

Okazuje się, że Polacy najchętniej przychodzą do biura w poniedziałki (46%). Jest to związane z faktem, iż początek tygodnia to najczęściej czas porządkowania i podziału zadań, a także dzień przeznaczony na spotkania wymagające bezpośredniego kontaktu.  

Jak pokazało badanie, Polacy najrzadziej mają ochotę pracować w biurze w piątki (9%) oraz weekendy (2%). 

Praca zdalna: przepisy regulujące jej zasady cieszą przede wszystkim młodych

To, że zdalna praca w ustawie rządowej pojawi się już niedługo, cieszy szczególnie młodych. Według badania, osoby z grup wiekowych 18-24 i 25-34 (dużo częściej od grup 35-44 i 45-65) chętniej szukają zatrudnienia w firmach, które pracują wyłącznie zdalnie, a do tego dofinansowują pracę z domu.

Okazuje się, że wspomniane wyżej dofinansowanie do zdalnej pracy ma największy pozytywny wpływ na chęć bycia zatrudnionym w danej firmie – aplikującym zależy na pokryciu części rachunków lub dodatkowym wyposażeniu stanowiska pracy. Aż 61 % kandydatów zdecydowałoby się na daną telepracę, gdyby otrzymało takie dofinansowanie. Drugą co do ważności kwestią jest umożliwienie dowolnego wyboru modelu pracy (54%), trzecią – otwartość na zatrudnianie osób spoza lokalizacji firmy (50%). Rzadziej (35%) za dodatkowy atut uważa się działanie firmy wyłącznie w modelu telepracy. 

Tylko 20% badanych za zaletę uznaje brak możliwości pracy hybrydowej lub zdalnej.

Zdalna praca to lepsza organizacja pracy i oszczędności. Są jednak minusy

Wymieniane przez ankietowanych atuty pracy zdalnej nie zaskakują: chodzi przede wszystkim o oszczędność czasu związaną z brakiem konieczności podróżowania do biura (66%) oraz oszczędności na wydatkach takich jak paliwo czy żywność (47%). Zwracano też uwagę na pozytywne aspekty elastycznych godzin pracy (36%) i większą efektywność (24%). 

Praca zdalna ma jednak swoje minusy – wśród nich najczęściej wymieniano trudność w oddzieleniu telepracy od prywatnego życia (48%) i rzadkie kontakty ze znajomymi z biura (43%). Inni narzekali na dodatkowe koszty, mniejszą efektywność i konieczność wykonywania pracy w przestrzeni prywatnej. 

TOK FM PREMIUM