Nie tylko 500 plus - sprawdź jakie jeszcze świadczenia rodzinne na dzieci możesz uzyskać

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, do których możesz mieć prawo po urodzeniu dziecka, to kilka programów takich jak RKO, 500 plus, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami czy tzw. kosiniakowe. Część z nich jest niezależna od kryterium dochodowego. Sprawdź, które z nich możesz dostać.

Kiedy ZUS wypłaca 500 plus? Jest nowy harmonogram dla rodzin

500 plus to świadczenie rodzinne w wysokości 500 zł wypłacane co miesiąc na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jest to świadczenie niezależne od dochodów rodziny. 

Wypłatą 500 plus zajmuje się ZUS, który podał nowy harmonogram wypłat od 1 czerwca 2022.

Każda osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia rodzinnego 500 plus będzie miała jeden stały, przydzielony termin wypłat świadczenia. Którego dnia dostaniemy wypłatę świadczenia? To można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). 500 plus 2022  na nowych zasadach będzie wypłacane do 31 maja 2023 roku. 

Warto pamiętać, że wniosek 500 plus 2022 w ZUS trzeba złożyć w odpowiednim czasie, aby terminowo otrzymać świadczenie. Aby utrzymać ciągłość wypłat, należało złożyć wniosek do końca kwietnia br. Ci, którzy przeoczyli ten termin i złożyli wniosek później, także otrzymają świadczenie, ale z opóźnieniem, część świadczeń mogą nawet stracić.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: co to takiego?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to jedno z rozwiązań Polskiego Ładu. Nowe świadczenie rodzinne, podobnie jak 500 plus jest niezależne od dochodów w Twojej rodzinie.

RKO przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Jest wypłatą w wysokości 12 000 zł na drugie i każde kolejne dziecko. To rodzic decyduje, czy chce dostawać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. 

Świadczenia rodzinne poza 500 plus i RKO. Pamiętaj o dodatkach

500 plus to nie wszystko. Poza tym, świadczeniami rodzinnymi są również:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,
 • świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe.

Każdy, kto ma prawo do zasiłku rodzinnego (którego przyznanie uzależnione jest m.in od spelnienia kryterium dochodowego) może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenia rodzinne a dochody. Sprawdź, na co się łapiesz

Świadczenia rodzinne przyznawane są obywatelom Polski i cudzoziemcom na stałe mieszkającym w naszym kraju. W przypadku niektórych świadczeń rodzinnych istotną rolę odgrywa kryterium dochodowe, które jest weryfikowane co 3 lata.

Szczegółowy wykaz wymogów dotyczących kryterium dochodowego można znaleźć na stronie Gov.pl.

TOK FM PREMIUM