Zmiany w Kodeksie pracy 2022 od 1 sierpnia. Będą nowe dni urlopowe

Szykują się zmiany w prawie pracy 2022. Rząd zapowiada wprowadzenie nowych zasad dla pracowników i pracodawców, a wprowadzane modyfikacje wynikają z konieczności wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 od 1 sierpnia. Są dwie ważne unijne dyrektywy

Zmiany w prawie pracy, które szykuje rząd, wynikają z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dwóch istotnych unijnych dyrektyw dotyczących zatrudnienia oraz rodzicielstwa. Pierwsza ma na celu określenie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Druga to tzw. dyrektywa rodzicielska.

Zapowiadane zmiany w Kodeksie pracy, w ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) zostaną wkrótce opublikowane. Z projektem ustawy można się zapoznać na stronie Gov.pl.  Obie dyrektywy powinny być zaimplementowane najpóźniej w sierpniu 2022 roku.

Kodeks pracy: urlop rodzicielski będzie dużo dłuższy

Jak podaje serwis Prawo.pl, wydłużone zostaną okresy urlopów rodzicielskich. Wedle obowiązujących do tej pory przepisów urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie on wynosił odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

W projektowanych przepisach ustalono również wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku. Jednak w razie złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, "miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku".

Zmiany w urlopach 2022. 5 dodatkowych dni w roku kalendarzowym

Zmiany w Kodeksie pracy, które zostaną wprowadzone najpóźniej w sierpniu 2022, przewidują dodanie nowego typu urlopu – pięciodniowego urlopu opiekuńczego. Będzie on bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika w celu sprawowania osobistej opieki albo wsparcia osoby będącej członkiem rodziny (bądź zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym), która z powodów medycznych wymaga opieki. Za członka rodziny w tym przypadku uznaje się małżonka lub małżonkę, syna, córkę, matkę i ojca.

Omawiane zmiany w prawie pracy 2022 zakładają, iż okres urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zmiany w urlopach 2022: nowy rodzaj zwolnienia od pracy

Zapowiadane zmiany w kodeksie pracy 2022 zakładają dodanie nowego rodzaju zwolnienia od pracy. Najpóźniej w sierpniu 2022 pracownicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia w wymiarze 2 dni bądź 16 godzin w roku kalendarzowym "z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą albo wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika". 

W dniach, w których skorzystamy z takiego zwolnienia, wynagrodzenie ma przysługiwać w wysokości połowy stawki.

Praca zdalna. Kodeks pracy 2022 przewiduje większą elastyczność organizacji pracy

Zmiany, które zostaną wprowadzone w Kodeksie pracy już w sierpniu 2022, przewidują bardziej elastyczną organizację pracy dla rodziców dzieci do ósmego roku życia. 

Za elastyczną organizację pracy uważa się: 

  • telepracę;
  • system czasu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, (czyli system przerywanego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy czy przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy);
  • rozkłady czasu pracy lub indywidualny rozkład czasu pracy;
  • obniżenie wymiaru czasu pracy.

Na elastyczną organizację pracy pracodawca będzie musiał się zgodzić, ale jeśli podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku pracownika w tej sprawie, będzie zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi wraz z podaniem uzasadnienia odmowy

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM