Akcyza nie tylko za alkohol i papierosy. Sprawdź, czego dotyczy podatek akcyzowy i kto musi go zapłacić

Podatek akcyzowy, choć w przeciwieństwie do vat nie ma charakteru powszechnego, dotyczy większości obywateli, bowiem wkalkulowany jest w cenę towarów. Oznacza to, że jego ciężarem obciążeni są konsumenci sięgających po produkty akcyzowe.

 Czym jest akcyza? Jej celem jest m.in.  ograniczenie spożycia dóbr szkodliwych dla zdrowia

Akcyza to podobnie jak VAT podatek zaliczany do grona podatków pośrednich. W przeciwieństwie jednak do podatku VAT, akcyza nie jest daniną powszechnie stosowaną. 

Akcyzę nalicza się wyłącznie przy określonych kategoriach wyrobów. Podatek akcyzowy wyróżnia się charakterem cenotwórczym. Jest wliczany w cenę sprzedawanych towarów, zatem obciąża osoby nabywające konkretne produkty.

Jednym z podstawowych celów stworzenia podatku akcyzowego było ograniczenie spożycia niektórych, szkodliwych dla zdrowia produktów. Innym powodem jej wprowadzenia jest znaczna akumulacja zysku - niskie koszty produkcji oraz bardzo duże zapotrzebowanie. Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek VAT zaliczany jest do najważniejszych źródeł dochodu państwa. 

Czego dotyczy podatek akcyzowy? Objęte nim są nie tylko papierosy i alkohol.

Podatek akcyzowy kojarzy się głównie w papierosami i alkoholem. W rzeczywistości jednak obejmuje znacznie większą grupę wyrobów takich, jak:

 • wyroby energetyczne,
 • energia elektryczna,
 • napoje alkoholowe,
 • wyroby tytoniowe,
 • susz tytoniowy,
 • płyn do papierosów elektronicznych,
 • wyroby nowatorskie.

Wszystkie wyroby akcyzowe oznacza się specjalnymi znakami akcyzowymi. 

Podatek akcyzowy dotyczy także samochodów. W tym przypadku akcyza obejmuje:

 • import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski;
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce;
 • pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2).

Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3). Akcyza na samochody hybrydowe i elektryczne jest mniejsza – wynosi połowę normalnej stawki, czyli 1,55% lub 9,3% wartości auta

Akcyza - kto musi odprowadzać ten podatek?

Zobowiązani do odprowadzania podatku akcyzowego są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych wykonujący czynności określone w ustawie. Należą do nich:

 • produkcja wyrobów akcyzowych,
 • wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego,
 • sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju,
 • eksport i import wyrobów akcyzowych,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa,
 • nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,
 • ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza podział na wyroby akcyzowe zharmonizowane i wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Do pierwszej grupy należą paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Z kolei wyroby akcyzowe niezharmonizowane to pozostałe wyroby akcyzowe, m.in.: samochody osobowe, broń, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, skóry futerkowe.

Jak zapłacić podatek akcyzowy?

Podatnicy, zobowiązani do odprowadzenia podatku akcyzowego, mają obowiązek składać deklaracje podatkowe w urzędzie celnym. Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. 

Deklaracje rozliczające podatek akcyzowy można złożyć przez internet w ramach usługi e-Zefir. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty muszą być opatrzone jednym z dostępnych rodzajów podpisów elektronicznych. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Na platformie PUESC możemy  także wnioskować o  oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM