14 emerytura 2022. Sprawdź, czy należy ci się to świadczenie i kiedy będzie wypłata [TERMINY]

Za nami wypłaty 13 emerytur 2022. Kiedy wypłata "czternastek" dla seniorów? Przelew na konta świadczeniobiorców zaplanowano na koniec wakacji. Podobnie jak 13 emerytura, "czternastka" będzie wypłacona z urzędu i nie wymaga złożenia specjalnego wniosku. Od jej kwoty nie będzie też żadnych potrąceń i egzekucji.

Kiedy wypłata 14 emerytury 2022? "Czternastka" została po raz pierwszy wypłacona seniorom i rencistom w 2021 roku. Świadczenie miało być jednorazowe, jednak rząd zadecydował, że będzie ono wypłacone także w 2022 roku. 14 emerytura już pod koniec wakacji trafi do około 9 milionów świadczeniobiorców. Wypłatę w pełnej wysokości otrzyma aż 7,7 mln z nich. 

Kiedy 14 emerytura 2022 przysługuje seniorowi? O jej wypłacie zadecyduje ta data

14 emerytura przysługuje osobom uprawnionym do:

  • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób po wypadkach z przyznaną rentą),
  • renty rodzinnej,
  • renty socjalnej,
  • renty szkoleniowej,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli tzw. emerytury MAMA 4+),
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

"Czternastkę" pobierają też emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych. Nie przysługuje ona jednak sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku – formalnie nie mają oni statusu emeryta.

Senior ma prawo do wypłaty 14 emerytury 2022, jeśli nabył praw do świadczeń emerytalnych do 24 sierpnia 2022 roku (rok temu datą graniczną był dzień 31 lipca). Inaczej, niż w przypadku 13 emerytury 2022, kiedy wypłata przysługiwała tym, którzy 31 marca tegoż roku mieli ustalone prawo do takich świadczeń.

Najniższa emerytura 2022 netto. Jej stawka determinuje wysokość "czternastki"

Jaka jest maksymalna 14 emerytura w 2022 roku? Jest ona równa wysokości najniższej miesięcznej stawki emerytalnej – najniższa emerytura 2022 netto wynosi 1217,98 złotych (czyli 1338,44 złotych brutto). Taką właśnie sumę otrzymają na swoje konta w 2022 roku ci renciści i emeryci, których wysokość stałej wypłaty emerytalnej nie przekracza 2900 złotych.

Jeśli ktoś otrzymuje co miesiąc świadczenie emerytalne lub rentowe wyższe niż 2900 zł, jego stawka 14 emerytury w 2022 r. będzie pomniejszona według zasady "złotówka za złotówkę".

14 emerytura 2022. Kiedy wypłata? 

W kwietniu 2022 r. wypłacono seniorom 13 emerytury 2022 netto. Kiedy wypłata 14 emerytur nastąpi w 2022 roku? Zgodnie z ustawą, w tym roku "czternastki" będą wypłacone wszystkim seniorom – którym należy się to świadczenie – w dniach od 25 sierpnia do 20 września 2022 r.

Podobnie jak 13 emerytura, "czternastka" będzie wypłacona z urzędu i nie wymaga złożenia specjalnego wniosku. Od jej kwoty nie będzie też żadnych potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że komornik nie będzie miał prawa do zajęcia kwoty czternastej emerytury w przypadku zadłużenia świadczeniobiorcy.

14 emerytura 2022 nie dla każdego. Sprawdź, czy nie przekraczasz tej stawki emerytalnej

14 emeryturę – w pełnej kwocie bądź pomniejszone według zasady „złotówka za złotówkę" - otrzymają wszyscy emeryci i renciści, których comiesięczne świadczenie nie przekracza 4188,44 złotych brutto. Ci, których emerytura lub renta przekracza co miesiąc tę stawkę, w ogóle nie otrzymają dodatkowego świadczenia.

TOK FM PREMIUM