ZUS ostrzega Ukraińców: W takiej sytuacji nie mają prawa do 500 plus

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus i planują wyjazd z Polski, muszą poinformować o tym ZUS. Nie tylko gdy wracają na Ukrainę, ale także gdy jadą do innego kraju UE. Oprócz tego, według przepisów wyjazd obywatela Ukrainy ze statusem uchodźcy z naszego kraju na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w Polsce.

500 plus dla Ukraińców. Przy wyjeździe z Polski muszą dopełnić tych formalności. Inaczej stracą pieniądze

 W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS, obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) czy "Rodzina 500 plus". Pierwsze wypłaty w ramach 500 plus trafiły do uchodźców z Ukrainy w połowie maja.

Jak wskazuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski, przed opuszczeniem naszego kraju, obcokrajowcy powinni poinformować urząd o swoim wyjeździe przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba tam złożyć pismo na formularzu POG.

Opuszczenie przez uchodźcę z Ukrainy naszego kraju na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w Polsce. 

500 plus dla Ukraińców.  ZUS ma narzędzia, by sprawdzić kto wyjechał

ZUS weryfikuje legalny pobyt uchodźców w naszym kraju. Robi to zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego.

 "Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja, jak to zrobić znajduje się na naszej stronie internetowej" - podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. 

Jak urząd to sprawdza? "ZUS ma dostęp do różnych państwowych rejestrów. Chodzi np. o systemu informacji oświatowej, centralny wykaz ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy prowadzonego przez Straż Graniczną" - wyjaśnił Paweł Żebrowski.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko ma metody, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła nasz kraj. W przypadku pobrania nienależnych świadczeń, wyciągnie wobec niej konsekwencje.

 

500 plus dla Ukraińców. To grozi osobom, które bezprawnie pobierają świadczenia

"Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami" - uprzedził rzecznik.

W przypadku wątpliwości czy dana osoba spełnia warunki do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. 

"ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców" - zaznaczył rzecznik urzędu.

500 plus dla Ukraińców. Wyjazd do rodziny na Zachodzie? To też musisz zgłosić

W czasie wojny Ukraińcy rozproszyli się po całej Europie i część z nich planuje spotkać się z członkami rodziny w wakacje. Rzecznik przypomina, że obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS także w sytuacji, kiedy wyjadą na Zachód, do innych krajów UE. Urząd może sprawdzić czy osoba pobierająca świadczenia wyjechała na dłużej za granicę.

Jak informuje Paweł Żebrowski, "w ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków". 

Oznacza to, że także wyjazd na kilkutygodniowe odwiedziny u bliskich w wakacje np. w Niemczech czy w  Hiszpanii, uchodźcy z Ukrainy mają obowiązek zgłaszać.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

 

TOK FM PREMIUM