Zmiany w prawie pracy 2022. Kontrola trzeźwości również w pracy zdalnej. Oczekuj odwiedzin

Zmiany w prawie pracy w 2022 r. Już niedługo w życie wejdą nowe zapisy w Kodeksie pracy. Modyfikacje dotyczą m.in. pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości w miejscu pracy i wynikają z dyrektywy unijnej mającej na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracowników.

Zmiany w prawie pracy 2022. Kontrola trzeźwości w miejscu zatrudnienia

W maju 2022 roku polski rząd przyjął projekt o zmianie Kodeksu pracy w 2022. Wśród zapisów znalazła się informacja o kontroli trzeźwości, jaką pracodawcy będą mogli przeprowadzić wśród pracowników.

Kontrola trzeźwości będzie mogła dotyczyć:

  • podejrzenia o spożycie alkoholu,
  • podejrzenia o obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu.

Zgodnie z art. 221c § 1 ustawy zmieniającej Kodeks pracy kontrola trzeźwości będzie możliwa, jeśli:

  • będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników,
  • będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia innych osób,
  • będzie to niezbędne do ochrony mienia.

Zmiany w kodeksie pracy 2022. O kontroli trzeźwości zadecyduje pracodawca

Jak podaje Infor.pl, taka kontrola trzeźwości będzie mogła być przeprowadzona przez pracodawcę na podstawie adekwatnych reguł opisanych w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. Będzie mogła być ograniczona jedynie do konkretnych grup pracowników, które zostały wskazane w regulacjach wewnętrznych firmy.

Sposób prowadzenia kontroli trzeźwości pracownika, czas i częstotliwość jej przeprowadzenia będzie określał pracodawca.

Kontrola trzeźwości w Kodeksie pracy. Pracownik otrzyma informację z wyprzedzeniem

Według zmian w Kodeksie pracy w 2022 pracodawca będzie musiał poinformować pracownika o kontroli trzeźwości z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Pracownik, którego kontrola będzie dotyczyła, otrzyma od pracodawcy indywidualną informację na ten temat.

Według zaproponowanych w Kodeksie pracy zmian, kontrola trzeźwości przeprowadzana przez pracodawcę nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Kontrola trzeźwości pracownika w Kodeksie pracy bez konieczności badań laboratoryjnych

W Kodeksie pracy po zmianach kontrola trzeźwości będzie mogła być wykonana metodami nie wymagającymi badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia, które posiada dokument potwierdzający jego kalibrację/wzorcowanie.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy osoby zatrudnionej, w której organizmie  zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 

Nowy zapis w Kodeksie Pracy, dotyczący kontroli trzeźwości pracowników, ma przede wszystkim sprzyjać poprawie bezpieczeństwa pracowników i innych osób.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022. Z testem na trzeźwość przyjdą do domu pracownika

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy pojawiła się możliwość zbadania alkomatem także pracownika zatrudnionego w formule zdalnej. 

Nie zostało wciąż jednak ustalone, kto taką kontrolę domową miałby przeprowadzać. Przepisy nie ustalają możliwości przeprowadzania samodzielnych, prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę – co oznacza, że wciąż konieczne są do ustalenia konkretne rozwiązania prawne.

Kodeks pracy na nowo. Jest unijna dyrektywa

Nowelizacja Kodeksu pracy służy wdrożeniu do polskiego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia.

Głównym celem unijnej dyrektywy dotyczącej zmian w prawie pracy w 2022 r. ma być wspieranie bezpiecznego i przewidywalnego zatrudnienia osób mieszkających w Unii Europejskiej. Dyrektywa ma zapewnić: 

  • dostęp pracowników do informacji o warunkach zatrudnienia i pracy;
  • poprawę warunków pracy dla wszystkich pracowników;
  • zgodność z normami przez sprawniejsze egzekwowanie przepisów;
  • poprawę przejrzystości na rynku pracy.

Termin wdrożenia nowej dyrektywy unijnej upływa 1 sierpnia 2022 r.  

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

TOK FM PREMIUM