Wczasy pod gruszą. Sprawdź, kiedy pracodawca dofinansuje twój urlop

Dofinansowanie wypoczynku, zwane również "wczasami pod gruszą" to wbrew pozorom nie relikt minionej epoki, a jeden z pracowniczych benefitów, który oferuje swojej kadrze wiele polskich firm. Sprawdź, kto może liczyć na dofinansowanie wakacji i jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać.

Wakacje pod gruszą - sprawdź, czy pracodawca dofinansuje twój urlop 

Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli środków finansowych, których przeznaczeniem jest wsparcie socjalne pracowników. Nie każdy pracodawca posiada jednak ZFŚS. Do jego utworzenia zobowiązane są:

  • firmy, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
  • jednostki budżetowe i samorządowe, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników (np. szkoły, urzędy)

Na dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ich rodziny, a także byli pracownicy, a dokładnie emeryci i renciści i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych.

Wczasy pod gruszą - warunki, jakie musi spełnić pracownik, by otrzymać dofinansowanie

Warunki, jakie musi spełnić pracownik, by otrzymać dofinansowanie wakacji, szczegółowo określa regulamin ZFŚS. Mogą one nieco różnić się w poszczególnych zakładach pracy. Jednym z najczęściej spotykanych zapisów jest konieczność wybranie 10 dni urlopowych pod rząd (czyli pójścia na co najmniej dwutygodniowy urlop). Wczasy pod gruszą nie są uzależnione od rodzaju stanowiska, stażu pracy, czy kwalifikacji. 

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, która ustala zasady przyznawania świadczeń pracownikom, nie podaje wysokości dofinansowania wypoczynku. Kwestia ta leży więc  w gestii pracodawcy i to on decyduje, na jakie wczasy pod gruszą może liczyć dany pracownik. Kryterium jest zwykle sytuacja życiowa, rodzinna i materialna zatrudnionych osób. 

Co ważne, wczasy pod gruszą nie podlegają oskładkowaniu (ZFŚS nie odprowadza składek ZUS od wypłaconej sumy), a do kwoty 380 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

Wniosek o wczasy pod gruszą. Bez tego nie dostaniesz dofinansowania wypoczynku

Aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku, należy złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Regulamin ZFŚS w danym miejscu pracy określa zwykle, jakie informacje i jakie dokumentu muszą być zawarte w takim wniosku. Często wśród wymaganych są dokumenty potwierdzające przychód na osobę w rodzinie pracownika, a więc np. PIT współmałżonka za miniony rok. 

Wzór wniosku powinien być dostępny w kadrach.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM