14 emerytura 2022. Kiedy wypłata? Znamy daty, ale nie wszyscy ją dostaną

"Czternastkę" otrzyma w tym roku ok. 9 mln osób, z czego 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze. Wiemy kiedy nastąpi wypłata świadczenia, na które czeka wielu seniorów przy rekordowej inflacji.

Czternasta emerytura miała być jednorazowa. Jednak tego nie przewidziano

Senat przyjął 9 czerwca ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternasta emerytura to dodatek wypłacany raz do roku, a jej maksymalna wysokość równa się emeryturze minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

W 2021 r. otrzymali ją seniorzy, którzy mieli prawo do emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego.

Jak przypomina gov.pl, tak zwana "czternastka" została po raz pierwszy wypłacona w ubiegłym roku i miała być świadczeniem jednorazowym dla seniorów. Jednak wobec błyskawicznie rosnącej inflacji i horrendalnej drożyzny rząd zdecydował się powrócić do wypłacenia czternastki.

Komu 14 emerytura w 2022? Ważne wsparcie dla emerytów i rencistów otrzymają tylko te grupy

Ile będzie wynosić 14 emerytura i dla kogo jest przewidziana? Dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, które pobierają emerytury lub renty wyższe niż 2,9 tys. zł, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę".

Oznacza to, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Świadczenie nie będzie przyznawane, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Według portalu gazetasenior.pl, otrzymują je świadczeniobiorcy uprawnieni do:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej);
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);
 • renty szkoleniowej
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

To nie wszyscy uprawnieni, bo czternastą emeryturę pobierają również emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych. Natomiast 14 emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta.

14 emerytura. Kiedy wypłaty? Już niebawem, ale trzeba do nich spełnić takie warunki

Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2022 r., należy spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień – 24 sierpnia 2022 r.
 • nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W 2022 r. to kwota 4188,44 zł brutto.

Jak podaje MPiPS, zgodnie z ustawą czternaste emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu wraz z emeryturą lub rentą – nie trzeba składać dodatkowych wniosków o wypłatę.

Jak szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w tym roku świadczenie otrzyma ok. 9 mln osób a aż 7,7 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości. Całkowity koszt tegorocznej wypłaty czternastek wyniesie ok. 11,4 mld zł.

TOK FM PREMIUM