Dotacja do węgla. Można dostać 3000 zł, ale tylko jednorazowo. Sprawdź dla kogo jest nowe świadczenie!

Rząd szuka sposobów na walkę z wysokimi cenami węgla. Teraz planuje jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Dotacja ma przysługiwać gospodarstwom, w których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Znamy termin składania wniosków o wypłatę tego dodatku. Sprawdź, kto i jak może go uzyskać.

Dotacja do węgla 2022. Wiemy, komu przysługiwać będzie nowe świadczenie

Rząd szuka rozwiązań problemów z opałem przed zimą. Pierwszym pomysłem była regulacja gigantycznych cen węgla -  podpisana przez prezydenta 12 lipca ustawa ustaliła maksymalną cenę za jedną tonę węgla dla gospodarstw domowych lub wspólnot mieszkaniowych w wysokości 996,60 zł.

Teraz Rada Ministrów opublikowała informację na temat nowego rozwiązania - projektu ustawy o dodatku węglowym, który nadzoruje ministerstwo klimatu i środowiska. Nowa ustawa o dopłacie do węgla przewiduje jednorazowy dodatek w wysokości 3 tys. zł.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dotacja do węgla będzie należała się takiemu gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: 

  • kocioł na paliwo stałe, 
  • kominek, 
  • koza, 
  • ogrzewacz powietrza, 
  • trzon kuchenny, 
  • piecokuchnia, 
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

 Dopłata do węgla. Wniosek można złożyć tylko do tego dnia. Nie przegap terminu

Wniosek o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego można składać tylko do 30 listopada 2022. Od tego momentu gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w rozporządzeniu i zostanie ujednolicony, aby odciążyć gminy. Z kolei aby przyspieszyć wypłaty przyznawanie dodatku będzie odbywać się za "pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej".

Informacje, które zamieścimy we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy nabędą uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Jak zaznaczyli autorzy projektu: "Z uwagi na fakt, że dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu".

Jak podaje Rzeczpospolita, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został wyznaczony na trzeci kwartał 2022 r. Jak poinformował RMF FM, jeszcze dziś  rząd zaproponuje unieważnienie obowiązującej od tygodnia ustawy o tonie węgla za 996 zł. W zamian do Sejmu trafi projekt ustawy o jednorazowym dodatku węglowym.

DOSTĘP PREMIUM