Zmiany w kodeksie pracy 2022. Będą nowe dni urlopowe. Sprawdź czy są dla ciebie

Szykują się wielkie zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 roku. Pracownicy zyskają dwa nowe rodzaje urlopów, a rodzicielski zostanie wydłużony. Wprowadzane zmiany niepokoją pracodawców, ale cieszą pracowników - szczególnie tych, którzy wychowują dzieci.

Dwie nowe dyrektywy unijne. Polski Kodeks pracy 2022 do zmiany

W Polsce zmiany w prawie pracy od 1 sierpnia 2022 są konieczne ze względu na wdrożenie dwóch dyrektyw unijnych: tę dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Obie powinny wejść w życie do 2 sierpnia 2022 r.

Zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia 2022. Pracownicy zyskają dwa nowe urlopy. Liczba wolnych dni w roku zwiększy się do 33

Według wprowadzanych w Polsce zmian w Kodeksie pracy roku, osoby zatrudnione będą miały prawo do dwóch nowych urlopów od 2022 roku: opiekuńczego oraz spowodowanego działaniem siły wyższej (takiej jak choroba lub wypadek w rodzinie, kiedy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika).

Urlop opiekuńczy po zmianach w prawie pracy w 2022 r. będzie przyznawany wedle następujących zasad: 

  • będzie przysługiwał w wymiarze 5 dni roboczych;
  • będzie można z niego skorzystać w sytuacji, gdy zachoruje członek najbliższej rodziny, z którym mieszkamy; 
  • będzie nieodpłatny.

Urlop spowodowany działaniem tzw. siły wyższej będzie po zmianach w Kodeksie pracy w 2022 r. przyznawany na następujących zasadach: 

  • będzie przysługiwał w wymiarze 2 dni roboczych w ciągu roku;
  • będzie płatny w wysokości w 50% normalnego wynagrodzenia.

To spora rewolucja, która oznacza, że niemal każdemu pracownikowi przysługiwać będzie teoretycznie więcej dni urlopowych w ciągu roku - a dokładnie 7. Dla tych z co najmniej 10-letnim stażem pracy pracy oznacza to w sumie 33 dni urlopu w ciągu roku. Dla tych z niższym stażem - 27 dni.

Zmiany w Kodeksie pracy 2022. Urlop rodzicielski będzie dużo dłuższy

Po zmianach, które mają wejść w życie najpóźniej 2 sierpnia 2022 roku, dotychczasowy urlop rodzicielski w 2022 roku zostanie wydłużony: 

  • do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (dotychczas były to 32 tygodnie);
  • do 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej (do tej pory były to 34 tygodnie).

 Urlop macierzyński i rodzicielski urlop dla ojca 2022. Zmiany w prawie pracy od 1 sierpnia 2022

Bardzo istotną modyfikacją w polskim Kodeksie pracy w 2022 roku jest zmiana wysokości zasiłku przyznawanego za cały okres urlopu macierzyńskiego i ustalenia go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. 

Do tej pory wysokość takiego zasiłku była uzależniona od wyboru danej osoby:

  • 80 proc. przez cały okres jednego roku,
  • albo 100 proc. przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i 60 proc. przez okres pobierania zasiłku rodzicielskiego.

Kolejną ważną zmianą w Kodeksie pracy 2022, która dotyczy rodziców, jest ta odnosząca się do urlopów ojcowskich. To, ile dni urlop ojcowski potrwa, nie zmieni się – nadal będą to dwa tygodnie. Jednak ważną modyfikacją w prawie pracy w 2022 roku jest to, do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop. Do tej pory każdy świeżo upieczony tata mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu ojcowskiego w ciągu kolejnych dwóch lat od momentu narodzin dziecka. Zmiany w Kodeksie pracy 2022 zakładają, że teraz ojcowie będą mieli już tylko 12 miesięcy na skorzystanie z takiego urlopu rodzicielskiego.

Kodeks pracy 2022. Zmiany w urlopach oznaczają sporą rewolucję dla pracodawców

Jak powiedziała dr Katarzyna Kalata, wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi – zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 oznaczają sporą rewolucję dla pracodawców. 

- Firmy będą musiały się zastanowić nad nową organizacją pracy, ponieważ pracownikom zostaną wydłużone urlopy rodzicielskie i nadane nowe uprawnienia. Problem może się pojawić w dużych zakładach pracy, które muszą organizować pracę na wiele miesięcy z góry – mówiła ekspertka w rozmowie z Infor.pl.

Jak zauważyła dr Katarzyna Kalata, planowane zmiany w urlopach w 2022 roku będą bardzo korzystne dla wszystkich pracowników – szczególnie tych, którzy mają dzieci.

Tu sprawdzisz zmiany w Kodeksie pracy 2022

W internecie znaleźć można kilka serwisów, które podają pełny zapis Kodeksu pracy. Gofin.pl jest jedną z nich.  Kolejna to Internetowy System Aktów Prawnych, czyli ISAP. Kodeks pracy na tej stronie jest aktualizowany na bieżąco.

DOSTĘP PREMIUM