Dodatek osłonowy 2022 - duże zmiany od 31 lipca - ważna jest data złożenia wniosku

Dodatek osłonowy, uruchomiony przez rząd na początku 2022 roku, to wsparcie dla niemal 7 mln polskich gospodarstw domowych. Jest działaniem zgodnym z rekomendacją Komisji Europejskiej dot. pakietów osłonowych dla obywateli i częścią Tarczy Antyinflacyjnej. W ramach dodatku można dostać od 400 zł do prawie 1500 zł, ale uwaga! Ważny jest czas złożenia wniosku.

Dodatek osłonowy 2022 - dla kogo jest przeznaczony i ile można dostać

Dodatek osłonowy to wsparcie dla rodzin w czasie podwyżek cen energii.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Jest przyznawany w dwóch przedziałach: podstawowym i podwyższonym.

Podstawowe wartości dodatku vs. dochód na osobę w rodzinie:

 • 400 zł — dla jednoosobowych gospodarstwach domowych, jeśli dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • 600 zł — dla gospodarstw 2-3-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 850 zł — dla gospodarstw 4-5-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 1150 zł — dla gospodarstw 6 i więcej osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższone wartości dodatku

Mogą być wypłacone dla tych gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są: kotły na paliwo stałe, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe lub piece kaflowe. To domy zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Wartości dodatku osłonowego dla tych gospodarstw domowych będą następujące:

 • 500 zł — dla jednoosobowych gospodarstwach domowych, jeśli dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • 750 zł — dla gospodarstw 2-3-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 1062,50 zł — dla gospodarstw 4-5-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 1437,50 zł — dla gospodarstw 6 i więcej osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dodatek osłonowy — do kiedy warto złożyć wniosek? Do 31 lipca liczą się dochody z 2020 r.

Ustawodawca zachęcał do składania wniosków w terminie do 31 stycznia 2022. Na ich złożenie było jednak bardzo mało czasu — ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 stycznia 2022 roku. Dlatego wnioski nadal można składać i będzie można to robić nadal, aż do 31 października 2022 r.

Jednak dopiero wypełniając wniosek, beneficjent dowiaduje się, że warto to zrobić do 31 lipca.

Druk wniosku przywołując art. 2 ustęp 14 ustawy o dodatku osłonowym z 17 grudnia 2021 roku oraz na art. 411, ust. 10 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku przedstawia następującą podstawę wyliczania dochodów w gospodarstwie domowym:

 • wnioski złożone do 31 lipca 2022 roku — bazują na dochodach z 2020 roku,
 • wnioski złożone po 1 sierpnia 2022 roku — bazują na dochodach z 2021 roku,

To oznacza, że opóźnienie w złożeniu wniosku po 31 lipca będzie skutkowało oparciem prawa do uzyskania dodatku osłonowego na innej wysokości dochodów w rodzinie.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Online i osobiście

Wnioski o dodatek osłonowy mogą być składane elektronicznie lub osobiście. Jest możliwe też pobranie wniosku, wypełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą.

Wniosek o dodatek osłonowy przez internet można składać za pośrednictwem profilu zaufanego lub ePUAP.

Wniosek składa się do instytucji, która w danym regionie zajmuje się przyznawaniem dodatków osłonowych — można to sprawdzić w urzędzie gminy.

Jak złożyć wniosek?:

 1. Zaloguj się do portalu ePUAP i wybierz z kategorii spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego" i pobierz wniosek.
 2. Wypełnij wniosek w formacie Word lub pdf.
 3. Podpisz podpisem elektronicznym lub autoryzuj przez profil zaufany.
 4. Wyślij wniosek.

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie wysłana na adres email wskazany we wniosku. Z kolei dodatek będzie przesłany na konto bankowe podane we wniosku. Jeśli nie zostało podane — będzie je można odebrać w urzędzie.

TOK FM PREMIUM