Nie będzie zmian w Kodeksie Pracy od 1 sierpnia 2022. Rząd nie zdążył z ich wprowadzeniem

Zapowiadana od wielu tygodni nowelizacja Kodeksu Pracy miała wejść w życie w poniedziałek 1 sierpnia 2022 roku. Wiadomo już jednak, że tak szybko to nie nastąpi.

Zmiany w Kodeksie Pracy od sierpnia 2022. Tego wymaga od nas Unia Europejska

Od poniedziałku 1 sierpnia 2022 roku miała obowiązywać ustalona przez rząd nowelizacja polskiego Kodeksu Pracy. Obowiązek zmian jest efektem konieczności wdrożenia do 1 sierpnia br. dwóch unijnych dyrektyw, przyjętych w UE prawie trzy lata temu:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów, która uchyla dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. dyrektywa rodzicielska).

Zmiany w Kodeksie Pracy 2022. Od kiedy można się ich spodziewać? 

Jak dowiedziało się TOK FM, zmiany w Kodeksie Pracy 2022 tak szybko nie nastąpią, ponieważ polski rząd nie zdążył z wdrożeniem ustalonych modyfikacji. Ustawa nowelizująca nie została nawet przyjęta przez Sejm, a projekt jest dopiero po pierwszym czytaniu. 

Można więc przypuszczać, że zmiany w polskim Kodeksie Pracy wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2023 roku.

Czego dotyczą zmiany w Kodeksie Pracy 2022? Będą dwa nowe urlopy

Według nowelizacji Kodeksu Pracy polscy pracownicy zyskają m.in. prawo do dwóch nowych urlopów:

 • urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni, przysługującego w sytuacji konieczności zapewnienia opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym; 
 • urlopu z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługującego, gdy chodzi o pilne sprawy rodzinne spowodowane np. wypadkiem czy chorobą. 

Zmiany w Kodeksie Pracy 2022 zakładają dłuższy urlop rodzicielski

Dzięki tzw. dyrektywie rodzicielskiej każde z rodziców zyska więcej czasu na opiekę nad dzieckiem – będzie to dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Po wprowadzeniu zmian w Kodeksie Pracy 2022 urlop rodzicielski potrwa:

 • 41 tygodnie w przypadku jednego dziecka,
 • 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej.

Urlop rodzicielski i macierzyński nie będą ze sobą powiązane, co oznacza, że rodzice będą mogli skorzystać z tego pierwszego rodzicielskiego niezależnie od wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Zmiany w urlopach macierzyńskich i ojcowskich

Od 1 sierpnia 2022 roku miała się zmienić wysokość zasiłku przyznawanego za cały okres urlopu macierzyńskiego i ustalenia go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. 

Do tej pory wysokość takiego zasiłku była uzależniona od wyboru danej osoby:

 • 80 proc. podstawy przez cały okres jednego roku, albo
 • 100 proc. przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i 60 proc. przez okres pobierania zasiłku rodzicielskiego.

Zmienić się miały także zasady dotyczące urlopów ojcowskich: taki urlop nadal będzie trwać 2 tygodnie, jednak zmieni się czas, w którym będzie można z niego skorzystać. Do tej pory każdy ojciec miał czas na skorzystanie z tych wolnych dni w ciągu dwóch lat od momentu narodzin dziecka. Zmiany w Kodeksie pracy 2022 określają, że teraz będzie miał na to już tylko 12 miesięcy.

Zmiany w Kodeksie Pracy 2022: rodzice będą mogli złożyć wniosek o elastyczny wymiar pracy

Jak informuje serwis Infor.pl, po wejściu w życie zmian w polskim Kodeksie Pracy, osoba zatrudniona, która wychowuje dziecko do 8. roku życia, będzie mogła ubiegać się o elastyczną organizację pracy i skorzystać z jednej z poniższych opcji: 

 • telepracę, 
 • zatrudnienie w systemie przerywanym,
 • pracę w systemie skróconego tygodnia pracy,
 • pracę w systemie pracy weekendowej,
 • pracę w systemie ruchomego czasu pracy,
 • pracę w systemie indywidualnym,
 • pracę w obniżonym wymiarze czasu.

Ułatwienia dla rodziców to nie wszystko. Inne zmiany w Kodeksie Pracy 2022

Wedle zmian w Kodeksie Pracy 2022, które powinny wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku, wprowadzony będzie szereg zmian korzystnych dla pracowników – podaje serwis Infor.pl: 

 • każdy zatrudniony będzie mógł skorzystać z nowych uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy przez zatrudniającego;

 • umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być przedłużona o czas urlopu wypoczynkowego, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego w miejscu pracy. Pracodawca będzie też mógł zawrzeć kolejną umowę na okres próbny z tą samą osobą, jeśli ma być ona zatrudniona do wykonania innego rodzaju pracy;

 • pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego zatrudnienia w innym miejscu pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy obie strony podpiszą umowę o zakazie konkurencji oraz jeśli odrębne przepisy będą stanowiły inaczej;

 • każda osoba zatrudniona w miejscu pracy co najmniej 6 miesięcy będzie mogła złożyć u pracodawcy wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę czy o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu (z wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny);

 • pracodawca będzie miał obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę;

 • będą nowe przerwy pracy wliczane do czasu wykonywania pracy przez osobę zatrudnioną (co najmniej 15 min. przy pracy 6 godzin dziennie, dodatkowe 15 min. przy pracy 9 godzin dziennie i kolejne dodatkowe 15 min. przy pracy 16 godzin dziennie).

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM