Wniosek o 500 plus dla małżeństw trafił do Sejmu. A co z samotnymi seniorami?

Czy będzie kolejne 500 plus dla seniora? Wniosek o 500 plus dla małżeństw z wysokim stażem to pomysł, który wrócił do Sejmu po dwóch latach w formie petycji obywatelskiej. A ta trafiła już w ręce posłów. Czy ktoś jednak pomyślał o samotnych emerytach, których sytuacja jest często dużo cięższa?

Nowe 500 plus dla seniora jeszcze w tym roku?

Temat 500 plus dla małżeństw powrócił do Sejmu po dwóch latach, kiedy o inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowego świadczenia Małżeństwo plus poproszono Prezydenta RP. Nie zapadły wtedy jednak żadne decyzje. 

Czy jest szansa na to, że emeryci otrzymają nowe 500 plus dla seniora z ZUS w 2022 roku, skoro sprawa trafiła do sejmowej komisji zajmującej się rozpatrywaniem petycji? Wszystko zależy od tego, jak szybko petycja zostanie przez posłów rozpatrzona. Potem konieczne będzie jeszcze uchwalenie ustawy. 

Posłowie, którzy zajęli się rozpatrywaniem złożonej petycji dotyczącej nowego 500 plus dla seniora, sugerowali również, iż najpierw Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powinno policzyć, ile taki projekt będzie kosztował budżet państwa. A to będzie uzależnione od tego, ile w Polsce jest obecnie małżeństw z wieloletnim stażem. Dopiero wtedy będzie można ustalić, od kiedy to 500 plus dla seniora będzie wypłacane. 

500 plus dla małżeństw 2022. Komu będzie przysługiwało takie świadczenie?

Nowe świadczenie emerytalne, czyli 500 plus dla małżeństw, miałoby przysługiwać parom z kilkudziesięcioletnim stażem małżeńskim. Pierwszy projekt dotyczący takiego świadczenia, który trafił do Sejmu dwa lata temu, zakładał, iż taka zapomoga trafiłaby w ręce par, które są małżeństwem od co najmniej 40 lat. Czy nowy projekt zakłada 500 plus dla małżeństw z 40-letnim stażem? Tego do końca nie wiadomo, ponieważ w petycji brakuje takich istotnych szczegółów. 

Jedną z osób, które popierają projekt 500 plus dla małżeństw, jest minister rodziny Elżbieta Rafalska, która zastanawiała się w rozmowie z "Faktem", czy nie lepiej by było, aby świadczenie przyznawane było jedynie parom z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Mówiła też, że takie świadczenie mogłoby być ustalone w formie albo comiesięcznej wypłaty 500 plus, albo w formie większego, jednorazowego świadczenia. 

Wśród zgłaszanych wokół tematu 500 plus dla małżeństw pomysłów jest również uzależnienie wypłaty nie tylko od długości stażu małżeńskiego, ale i liczby posiadanych dzieci.

Wniosek o 500 plus dla małżeństw 2022. A co z parami o niższym stażu małżeńskim?

Temat nowego świadczenia Małżeństwo plus jest już szeroko komentowany przez Polaków. Niektórzy z nich uważają na przykład, że 500 plus dla małżeństw z 40-letnim stażem (lub wyższym) byłoby krzywdzące dla tych, których staż małżeński wynosi np. 20-30 lat. 

500 plus dla małżeństw. A co z rozwiedzionymi seniorami?

Sporo osób uważa, iż projekt takiego świadczenia wpisuje się w ramy polityki prorodzinnej, a także promuje wieloletnie małżeństwa, których jest w Polsce coraz mniej. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, niewiele może to pomóc na rosnącą w kraju liczbę rozwodów. 

Wiele osób uważa, iż wprowadzenie 500 plus dla małżeństw spowoduje jedynie, że może ludzie przestaną się rozwodzić, ale wiele związków będzie funkcjonowało jedynie na papierze – tylko po to, aby móc otrzymywać dodatkowe świadczenie.

Do tego warto pamiętać, że przyczyny rozstania bardzo często są poważne, czasem związane są ze stosowaną przez jednego z małżonków przemocą. Czy tacy seniorzy, którzy wyszli z trudnych związków, nie zasługują na wsparcie jeszcze bardziej? Ich sytuacja finansowa jest często gorsza niż par, w których dwie osoby mogą się wzajemnie wspierać. 

Nowe 500 plus dla seniora? Wsparcia dla emerytów nie brakuje

Niektórzy uważają też, że obecnie nie brakuje projektów pomocowych oraz dodatkowych świadczeń dla seniorów i jest ich już wystarczająca liczba. Wśród nich można wymienić:

  • 13. i 14. emeryturę, 
  • program Opieka 75 plus,
  • program na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus",
  • program "Senior plus".

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM