Dodatek energetyczny 2022 nie tylko dla tych, którzy palą węglem. Jednak nie każdy go dostanie

Będzie nowy dodatek energetyczny. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że rząd pracuje nad ustawą, która ma wesprzeć finansowo gospodarstwa domowe dotknięte kryzysem energetycznym. Dodatek dotyczyć będzie wszystkich źródeł ciepła. Wiemy jakie kwoty dofinansowania planują rządzący.

Dotychczasowy rządowy projekt tzw. dodatek węglowy, przewiduje 3000 zł dopłaty do ogrzewania  dla gospodarstw domowych, które ogrzewają węglem. Dodatek ma być przyznawany niezależnie od wysokości dochodów.

Według założeń najnowszego projektu, z dopłaty rządowej skorzystają także gospodarstwa ogrzewające domy z miejskich sieci ciepłowniczych czy lokalnych kotłowni, ale również dodatek otrzymają ogrzewający gazem, pelletem drzewnym oraz używający oleju opałowego.

Nowy dodatek energetyczny. Dla kogo będzie to wsparcie?

5 sierpnia rząd podał szczegóły dotyczące kolejnych rozwiązań, mających zrekompensować coraz wyższe ceny energii.

– Zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów ogrzewania – powiedziała Anna Moskwa.

Minister przekazała, że odbiorcy, którzy nie są objęci taryfą, czyli ci, którzy są ogrzewani przez małe ciepłownie bądź sami zaopatrują się w surowiec, będą mogli otrzymać wsparcie na poziomie gminy "adekwatne do wzrostu cen". 

Z  wypowiedzi minister wynika, że  nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,0 tys. zł wsparcia. Używający pelletu otrzymają - 3000 zł, drewna kawałkowego - 1000 zł, oleju opałowego - 2000 zł, a LPG - 500 zł - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Na dopłaty do opału będą mogli liczyć także odbiorcy ciepła systemowego, tzn. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale oraz  domy pomocy społecznej. Odbiorcy ciepła systemowego nie dostaną gotówki do ręki tak jak inne grupy. 

Jednak, jak wylicza świat OZE, pomoc finansowa ma opierać się na systemie taryfy z rekompensatą tzn. zakłada pułap ceny uprawniający do otrzymania wsparcia –103,82 zł/GJ w przypadku węgla i 150,95 zł/GJ dla gazu ziemnego. To ma przełożyć się na mniejsze kwoty rachunków o średnio 3900 zł, kiedy źródła ciepła są zasilane gazem ziemnym i 1012 zł w przypadku ciepła pozyskiwanego ze spalania węgla.

 Na jaki dodatek energetyczny mogą liczyć indywidualni odbiorcy ciepła?

Proponowane wsparcie finansowe ma mieć charakter jednorazowy i przeznaczone będzie dla odbiorców indywidualnych. Dodatek energetyczny nie zakłada żadnych progów podatkowych.

Jedynym warunkiem uzyskania dodatku energetycznego ma być potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Odbiorcy ciepła mają na to czas do 30 listopada 2022 roku.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska ma to przynieść wsparcie dla łącznie 1 192 000 gospodarstw domowych.

Kiedy poznamy szczegóły dodatku energetycznego?

Przedstawiciele rządu mówią, że konkrety ustawy wsparcia dla ogrzewających się innymi niż węgiel paliwami poznamy po wakacjach. Sejm ma zająć się ponownie ustawą w połowie września.

TOK FM PREMIUM