Wniosek o dodatek węglowy 2022. Wiemy gdzie i do kiedy trzeba go złożyć. Nie przegap tej daty

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie będące formą rządowej pomocy dla gospodarstw domowych w nadchodzącym sezonie grzewczym. Komu przysługuje takie wsparcie oraz jak i do kiedy można składać wnioski? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące dodatku węglowego.

Dodatek węglowy. Dla kogo przeznaczona jest ta pomoc? Trzeba spełnić jedno kryterium i nie chodzi o dochody

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Co ważne, wsparcie to nie jest uzależnione od dochodów. Nie oznacza to jednak, że otrzyma je każdy. Dodatek przeznaczony jest bowiem dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy na paliwo stałe, 
 • zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Co istotne, wsparcie otrzymają również gospodarstwa, które już wcześniej zaopatrzyły się w węgiel. Jedynym warunkiem, jaki należy spełnić, jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od kiedy można składać wniosek? Polacy czekają na podpis Prezydenta

Na razie wciąż nie wiadomo, od kiedy ruszy proces przyjmowania wniosków o dodatek węglowy, ponieważ ustawa dotycząca tego świadczenia czeka na podpis Prezydenta. W ustawie zawarto zapis, iż ze względu na ważny interes społeczny, wejdzie ona w życie już następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. 

Wiadomo zaś do kiedy będzie można składać wniosek o dodatek węglowy. Termin ten mija 30 listopada 2022 roku. 

Dodatek węglowy będzie wypłacany na wskazany numer konta. 

Dodatek węglowy 2022 - jak złożyć wniosek? Pamiętaj o ważnych informacjach 

Wniosek o dodatek węglowy będzie można składać na dwa sposoby:

 • osobiście, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,
 • przez internet.

Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest profil zaufany, bądź kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Poza swoimi danymi osobowymi, wnioskodawca musi zaznaczyć we wniosku główne źródło ogrzewania. Przy weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, najbardziej szczegółowo weryfikowaną kwestią będzie zgłoszenie lub wpisanie głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

TOK FM PREMIUM