Podwójna emerytura nie tylko dla mundurowych i rolników. Ale trzeba złożyć dwa wnioski

Podwójna emerytura w Polsce jest możliwa, jednak tylko dla nielicznych. Wybrani emeryci i emerytki mają prawo ubiegać się o comiesięczny dodatkowy zastrzyk gotówki, ale tylko wtedy, gdy spełniają określone warunki. Komu przysługuje i jak ją otrzymać?

Emeryci już kolejny rok z rzędu otrzymują trzynastą i czternastą emeryturę, które okazują się być dodatkowymi, stałymi świadczeniami dla wszystkich seniorów. Jednak niektórzy mogą się ubiegać również o comiesięczną podwójną emeryturę, której nie wypłaca ZUS

 Takie prawo mają m.in.:

- osoby, które pracowały w służbach mundurowych,

- osoby, które pracowały w Polsce i za granicą,

- rolnicy, którzy odprowadzali składki do ZUS i KRUS.

Dodatkowym warunkiem, aby móc dostać podwójne świadczenie, jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który w Polsce wynosi : 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Podwójna emerytura dla mundurowych. Kto może się o taką starać? Tylko ta grupa

Pracujący w służbach mundurowych mogą uzyskać dwie emerytury - mundurową oraz cywilną. Taka sytuacja dotyczy żołnierzy i policjantów, w wypadku których nie istnieje możliwość ustalenia wysokości emerytury mundurowej z uwzględnieniem czasu pracy w roli cywila. Nie zdarza się to jednak zbyt często. Ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wypłacać dwóch emerytur, dlatego emerytury w tym przypadku wypłacane są z dwóch źródeł: Zakładu Emerytalno-Rentowego ( ZER) MSWiA i ZUS. Wnioski o prawo do emerytury należy złożyć w obu urzędach.

Jeszcze niedawno przedstawiciele niemal wszystkich służb mundurowych mogli pobierać oba świadczenia. Obecnie, po wyroku Sądu Najwyższego z grudnia 2021 roku, muszą wybrać jedno, które bardziej się opłaca. 

Jedynie osoby, które rozpoczęły służbę po 2 stycznia 1999 roku, są uprawnione do dwóch świadczeń. 

Druga emerytura dla pracujących za granicą

Każdy polski emeryt, który posiada w swoim doświadczeniu zawodowym udokumentowaną pracę za granicą może liczyć na świadczenie nie tylko polskie, ale też z kraju, w którym pracował. I to właśnie tam składa wniosek o drugą emeryturę. 

Do pobierania zagranicznej emerytury uprawnia co najmniej 60-miesięczny staż opłacania składek, jednak trzeba wiedzieć, że oba świadczenia mogą zostać podwójnie opodatkowane. W przypadku tzw."zagranicznej emerytury", należy również pamiętać, o tym, że każde państwo ma indywidualne przepisy dotyczące wieku emerytalnego.

Dodatkowo jeśli po osiągnięciu wieku emerytalnego, senior nadal przebywa za granicą, może pobierać emeryturę z ZUS bez konieczności powrotu do kraju. Dzieje się to w przypadkach, kiedy spełnione są warunki:

- emeryt zamieszkiwał za granicą w chwili uzyskania prawa do świadczenia,

- wyjechał z Polski na stałe do jednego z państw członkowskich UE, EFTA lub innego państwa umownego dopiero po przyznaniu świadczenia.

Podwójna emerytura 2022 dla rolników

Na podwójną emeryturę mogą liczyć także osoby, które równolegle odprowadzały składki do ZUS oraz KRUS. Dotyczy to urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Warunkiem koniecznym do spełnienia w tym przypadku jest opłacanie składek KRUS przez minimum 25 lat, a aby emerytury zostały przyznane, konieczne jest złożenie wniosków w obu urzędach.

Łączenie świadczeń jest regulowane ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

TOK FM PREMIUM