Akcja "Prędkość". Na drogach w piątek pojawi się wiele patroli policyjnych grup Speed

W piątek policjanci ruchu drogowego będą prowadzić akcję "Prędkość", podczas której skupią się głównie na kierowcach nieprzestrzegających ograniczeń prędkości - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Zobacz wideo

Nadkomisarz Robert Opas podkreślił, że piątkowe działania "Prędkość" wynikają z kalendarza działań ROADPOL-u, czyli sieci europejskich sił policji drogowej. - ROADPOL jest przede wszystkim zaangażowany w zmniejszenie liczby zgonów i poważnych obrażeń na europejskich drogach - zaznaczył policjant.

- W Polsce funkcjonariusze podczas działań wykorzystają m.in. wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości. Na drogach pojawi się wiele patroli policyjnych grup Speed - powiedział.

Wskazał, że podczas akcji mundurowi skupią się głównie na tych kierowcach, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Policjanci sprawdzać będą również wymagane dokumenty i kontrolować stan trzeźwości kierowców. - Działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na przestrzeganie dozwolonej prędkości. Jest ona jedną z głównych przyczyn poważnych zdarzeń drogowych - przekazał.

Policyjne statystyki

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP zaznaczył, że w 2022 roku przez pierwszych siedem miesięcy odnotowano 19060 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, za co grozi nie tylko wysoki mandat karny (za przekroczenie prędkości dozwolonej o więcej niż 70 km/h nawet 2500 zł), ale również zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy.

Jednocześnie zauważył, że takich interwencji jest zdecydowanie mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy policjanci zatrzymali 37485 kierujących pojazdami za to wykroczenie (spadek liczby wykroczeń o ponad 49 proc.). - Nie tylko w tym dniu prosimy o bezpieczną dostosowaną do panujących warunków drogowych zgodną z przepisami jazdę - dodał nadkomisarz.

Posłuchaj podcastu:

DOSTĘP PREMIUM