Chcesz świadczenie postojowe ZUS? Zostało mało czasu na złożenie wniosku. Podpowiadamy, jak to zrobić

- Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 roku - przypomina w rozmowie z PAP, rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. 16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków o dodatek. Poniżej przypominamy, jak można taki wniosek złożyć.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą składać przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Termin 16 sierpnia 2022 dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

- Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski

- Należy pamiętać, że potwierdzeniem wysłania wniosku przez PUE ZUS jest Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Aby sprawdzić czy dla złożonego wniosku istnieje UPP, trzeba w skrzynce: Dokumenty wysłane wejść w Szczegóły/Pokaż poświadczenie przedłożenia - wyjaśnił Żebrowski.

Świadczenie postojowe. Jak sprawdzić czy wniosek został wysłany?

- To, czy wniosek został wysłany, można też sprawdzić w skrzynce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty wysłane. Jeśli ktoś chciał wysłać wniosek do ZUS i w tej skrzynce go nie widzi, powinien sprawdzić zawartość folderu Zlecenia – Operacje do potwierdzenia. Jeśli w tej skrzynce są widoczne jakieś wnioski, oznacza to, że nie zostały one wysłane do ZUS. Aby wysłać taki wniosek można skorzystać z funkcji Potwierdź – dodał.

Postojowe 2022. Dla przedsiębiorcy jest pomocą de minimis

Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis.  

- W związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2). Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. Trzeba także dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia - wskazał rzecznik ZUS.

Świadczenie postojowe ZUS. Jaka jest koncepcja pomocy de minimis dla przedsiębiorców w UE?

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi UE. W związku z tym, kraje mogą same decydować o formie i wysokości przyznawanej pomocy. Pomoc taka może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach, jako dofinansowanie: na szkolenia, inwestycje ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.

TOK FM PREMIUM