"Dobry Start 2022". ZUS wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń. Nie przegap terminu składania wniosków

9 minut i 35 sekund to średni czas potrzebny na złożenie wniosku o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 2,7 mln świadczeń, co objęło ponad 3 mln dzieci - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach tzw. 300 plus, można składać tylko online. Jak i do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski w ramach programu "Dobry start" w 2022  można składać od 1 lipca do 30 listopada. Wypłata świadczeń rozpoczęła się 18 lipca i realizowana jest na bieżąco.

Dobry Start 2022. Ile pieniędzy dotychczas wypłacono?

- Liczba dzieci, na które rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski do ZUS o tak zwane 300 plus, przekroczyła 3,4 miliona. Dotychczas przyznaliśmy środki dla ponad 3 milionów dzieci, a zrealizowaliśmy ponad 2,7 mln wypłat na łączną kwotę 827 mln zł. W kolejnych dniach wypłacane są kolejne pieniądze – powiedział PAP, Żebrowski.

Rzecznik ZUS zapewnił, że przygotowywane są kolejne wypłaty, a realizacja programu przebiega bez problemów. Przypomniał, że ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu "Dobry start".

300 plus 2022. Komu przysługuje świadczenie? Jest jest granica wiekowa

Z wyprawki szkolnej 300 plus ma skorzystać w tym roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  do 20. roku życia i do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Świadczenie w ramach programu Dobry Start wynosi 300 zł na każde dziecko. Wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców - kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

Dofinansowanie wyprawki szkolnej nie jest uzależnione od dochodu w rodzinie. Nie przysługuje ono jedynie przedszkolakom, dzieciom uczęszczającym do zerówki oraz studentom.

300 plus 2022. Jak złożyć wniosek i kiedy zostanie rozpatrzony? Musisz to wiedzieć

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: 

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), 
  • system bankowości elektronicznej, 
  • portal Empatia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Świadczenie zostanie  przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków. Wezwanie  zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie "Dobry start", który został złożony do 31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.

TOK FM PREMIUM