Dodatek węglowy. Przyjmowanie wniosków nie wystartowało. Resort tłumaczy, kiedy będzie to możliwe

Zgodnie z prawem, przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy powinno ruszyć już dziś. Jednak nie ruszyło. Jak informuje portal rmf24.pl, ze składaniem wniosków są problemy. Urzędnicy nie dostali wytycznych.

Jak czytamy na stronach rmf24.pl, wniosku o dodatek węglowy nie można złożyć ani przez internet, ani osobiście w urzędzie. 

- Brakuje rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy. Projekt rozporządzenia i projekt wzoru wniosku wcześniej zostały co prawda opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji - problem jednak w tym, że to nadal projekt, a do tego rządowa strona działa z problemami – informuje portal.

Od kiedy można składać  wniosek na węgiel? Ministerstwo tłumaczy

Okazuje się, że urzędnicy wciąż czekają na wytyczne z ministerstwa, a resort wciąż nie przekazuje konkretnych informacji. W rozmowie z dziennikarzem RMF FM rzecznik ministerstwa klimatu i środowiska Aleksander Brzózka, "stwierdziła, że nie wie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie. Być może jest to kwestia kilku dni" - informuje portal.

Prezydent Andrzej Duda 11 sierpnia podpisał ustawę o dodatku węglowym. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3000 zł, dla każdego gospodarstwa domowego, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Składanie wniosków o dopłatę do węgla. Sprawdź jak to zrobić prawidłowo

Zgodnie z przepisami, aby otrzymać dodatek węglowy trzeba będzie złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Gmina będzie miała  maksymalnie 30 dni na jego wypłatę. Przyznane pieniądze trafią na konto wnioskującego (jeśli numer konta został podany we wniosku) lub też będą wypłacane w gotówce do ręki w urzędzie miasta czy gminy.

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia komorniczego. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wniosek o dofinansowanie do  węgla będzie jednolity dla całej Polski, a można go będzie składać online lub osobiście w urzędzie miasta czy gminy. 

Dodatek węglowy 2022 od kiedy? Jak wypełnić wniosek o dopłatę do węgla? Te dane musisz ujawnić

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, i gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Zgodnie z przepisami dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce, cudzoziemcom m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały czy w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

TOK FM PREMIUM