Dodatek węglowy 2022. Weszło w życie rozporządzenie, od dziś można składać wnioski

Choć ustawa o dodatku węglowym została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, gminy nadal nie przyjmowały wniosków, czekając na przepisy wykonawcze. Dziś wnioski są już dostępne. Gdzie pobrać wniosek i kto może go złożyć? Znana jest też data końcowa przyjmowania wniosków.

Rozporządzenie w sprawie dodatku węglowego podpisane. Wnioski są już dostępne

Minister Anna Moskwa podpisała we wtorek 16 sierpnia rozporządzenie ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy. To oznacza, że od dziś zainteresowani dopłatą, mogą o nią występować.

Wniosek można pobrać bezpośrednio w gminie, wypełnić na miejscu i od razu złożyć. Istnieje też możliwość złożenia go przez internet, za pośrednictwem profilu zaufanego.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy? Online lub osobiście

Jednym ze sposobów złożenia wniosku jest osobiste pojawienie się w urzędzie gminy. Urzędy już od środy 17 sierpnia wydają druki do wypełniania. Druk można też pobrać, klikając tutaj.

Osoby, które nie chcą jechać do urzędu, mogą złożyć wniosek przez internet. Muszą jednak posiadać podpis elektroniczny i skorzystać z e-Puap.

Wypełnionych wniosków nie można przesyłać do urzędu mailem.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Pieniądze urzędy będą przelewać na konto podane we wniosku.

Dodatek węglowy — dla kogo dostępne jest wsparcie? Chodzi o użytkowników węgla

Dodatek węglowy to jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Jest przeznaczony dla gospodarstw domowych ogrzewanych głównie węglem. Co ważne:

  • przysługuje tym, którzy używają urządzeń zasilanych paliwami stałymi zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Mogą to być: kotły, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, piece kaflowe,
  • pobranie dodatku jest możliwe, jeśli budynek został wcześniej zgłoszony do CEEB,
  • nie ma kryterium dochodowego. Dopłatę mogą otrzymać osoby niezależnie od poziomu dochodów,
  • dodatek nie przysługuje osobie, tylko gospodarstwu domowemu. W przypadku złożenie więcej niż jednego wniosku będzie on przyznany pierwszemu z wnioskodawców.

DOSTĘP PREMIUM